Záběry Jihu Nebe. / Pro Tebe /

Fotografie od Prashant Gautam na Pexels.com

Shots from the South of Heaven.  / For You /

Lubomír Tomik


If I wanted to capture footage of the Southern Sky,

I would have to have a fireproof camera,


if I wanted to shoot in Heaven above us,

camera would have to
be
Angel-resistant

as You are
no feathers nearby,
just two eyes in front of me.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Záběry Jihu Nebe.

Lubomír Tomik


Kdybych chtěl zachytit záběry Jižního Nebe

musel bych mít ohnivzdornou kameru


kdybych chtěl točit v Nebi nad námi,

musela by
být
Anděluvzdorná

jako jsi Ty,
žádné peří poblíž,
jen dvě oči, přede mnou.
Fotografie od icon0.com na Pexels.com

Za časů Národních Výborů…

…a skok o několik desítek let dopředu, na jedné zahradě, v blíže neurčeném městě…

Blaničtí rytíři.

Blaničtí rytíři.

Lubomír Tomik


se ustrojili
se seřadili
se vydali na pochod podzemím
u pasu kroužkových ocelových košil
se skvěly

růže

byli připraveni,
Tě zasypat květy,

spí společný sen,

spí společný sen zatracených

když se probouzeli naposled,

žili jsme.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Knights of Blaník.

Lubomír Tomik


They formed,
lined up,
set out to march underground,
at the waist of ring steel shirts
with great

roses,

were ready.


Bury you with flowers,

sleeping a common dream

sleeps a common dream of the damned

the last time they woke up,

we lived.

https://cs.wikisource.org/wiki/Star%C3%A9_pov%C4%9Bsti_%C4%8Desk%C3%A9_(1959)/Blani%C4%8Dt%C3%AD_ryt%C3%AD%C5%99i

Restaurace v Paříži.

Fotografie od Pixabay na Pexels.com
Restaurant in Paris.

Lubomír Tomik

when all the guests left,
we locked and
       sat opposite each other

at a small wooden table in the corner

eager for all those specialties,

was enough
that we hold our hands
and through the interpretation across the path behind the railing
the Seine flowed lazily

engraved a smile on Your face,

the wind blows on its surface orange and
yellow fallen leaves

to our hunger.
Fotografie od Max Avans na Pexels.com
Restaurace v Paříži.

Lubomír Tomik

až všichni hosté odešli,
zamkli jsme a 
seděli naproti sobě

u malého dřevěného stolku v rohu

dychtiví po všech těch specialitách,

úplně stačilo,
že se držíme za ruce
a skrze výklad přes cestu za zábradlím
tekla líně Seina

její proud vyryl do našich tváří úsměv,

vítr sfoukává na hladinu oranžové a 
žluté popadané listy,

na náš hlad.

Fotografie od Sarah Trummer na Pexels.com