Tvé oči.

Fotografie od David Selbert na Pexels.com
Your eyes.

Lubomír Tomik

Your eyes are tender nails,
Your eyes are the emerald golden cross of El Dorado,
Your eyes are stripped of skin

1974-The Velvet Underground: Live
1974-Jolene-DollyParton
1974- Queen II-Queen

Waterloo-Abba

Your eyes,
wading in the setting sun feet soaked in a sacred lake in the middle of the woods,
singing birds,

i miss You.
Fotografie od lilartsy na Pexels.com
Tvé oči.

Lubomír Tomik

Tvé oči jsou něžné hřeby,
Tvé oči jsou smaragdové zlaté kříže El Dorada,
Tvé oči jsou svlečená kůže

1974-The Velvet Underground : Live
1974-Jolene-DollyParton
1974- Queen II-Queen

Waterloo-Abba

Tvé oči,
brodí se v zapadajícím slunci nohy smočené v posvátném jezírku uprostřed lesů,
zpěvu ptáků,

scházíš mi.She sailed on.

Řeka Acheron, Řecko.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Plavila se po.

Lubomír Tomik


Plavila se po Acheronu,


Hekaté smyslné povahy,

Hekaté upřímné povahy,

Hekaté důvěrné povahy


Plavila se v mých žilách,

každý úder srdce
              ji nesl na vlně šarlatu,


Hekatá nádherná,
Hekaté tančící,
Hekaté zamyšlená,
Hekaté nesoucí Tvé jméno.

River Acheron, Greece

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

She sailed on.

Lubomír Tomik


She sailed along Acheron,


Hekate sensual nature,

Hekate sincere nature,

Hekate confidential nature


She sailed in my veins,

every heartbeat
             carried Her on a wave of scarletHecate gorgeous
Hecate dancing,
Hekaté pensive,
Hecate bearing your name.
Acheron.

Jsi se mnou, pořád, právě jsem se nad tím na chvíli zamyslel…a …Ty.

Myšlenka přímo sem, na svou stránku, která je stejně jen o Tobě.

A practical gift of lasting beauty and value.

Fotografie od Karolina Grabowska na Pexels.com
Praktický dárek trvanlivé krásy a hodnoty.

Lubomír Tomik

má krásu inteligenci a temperament ďáblova advokáta, 

tančí,
vždy letmo švihne lýtkem,
jako skrytý podpis,

oči se usmívají vírem diamantového prachu,

oči se usmívají otázkou :,, Je tohle všechno ?"

Není, rozbal si dárek, 
praktický dárek trvanlivé hodnoty a krásy,

planety se zhroutily do Tebe,
silueta,
silueta,
silueta tance.
Fotografie od Yaroslav Shuraev na Pexels.com
A practical gift of lasting beauty and value.

Lubomír Tomik

She has the intelligence and temperament of the devil's advocate,

dancing
 always flips Her calf,
as a hidden signature,

the eyes smile with a whirlwind of diamond dust,

the eyes smile with the question, "Is this all?"

No, unwrap the present,
a practical gift of lasting value and beauty,

the planets have collapsed into You,
silhouette,
silhouette,
dance silhouette.
Fotografie od Faik Akmd na Pexels.com