Pro Tebe, ale…opravdu…

…jsem před Tebou a dívám se Ti do očí a píši…a i kdyby článek četli dva lidé, na tom nezáleží, pro mne je to jako kdyz F.M. zpíval Jí, však víš….a jednou, už brzy, Ti poděkuji, když vše vyjde, velmi neobvykle, ale je to naše malé tajemství.

Máme spolu tajemství?

Máme, však víš, když tohle píši,hraje Bathory, song One road to Asa Bay, klip s příběhem, příběhem kolem natáčení.

A… opravdu, je to jako před tím kotlem ,davem,nebem…

Víš.

Pro mne je tak moc důležité, že JSI.

TY.

The night without You has no end.

Fotografie od Pixabay na Pexels.com
Noc bez Tebe nemá konce.

Lubomír Tomik

na břehu Ókeanu,
Athéna zadržovala tmu,

zapřela nohy do příboje,
rukama tlačila proti valícímu se kvádru času,


sunul se na Západ,
do pustiny

na březích Ókeanu,
 jsem Ti stavěl hrad z písku,
   moře byly hodiny minuty dny měsíce,

někdo jim zapomněl říct,
že mi Tě uloupili,
že mi Tě ukradli ,


někdo mi zapomněl říct,
že Ty musíš přece taky chtít,
jinak Athénu zavalí Noc, které nemá konce,
stále,
stále.
Fotografie od Hert Niks na Pexels.com
The night without You has no end.

Lubomír Tomik

on the shores of the Okean,
Athena held back the darkness,

 put Her feet in the surf,
 hands pushed against the rolling block of time,


moved to the West,
to the wilderness

I built a sand castle for You,
 on the banks of the Okean,
the sea were hours minutes days months

someone forgot to tell them
that they robbed You of me
that You were stolen from me


someone forgot to tell me
that You must want too
otherwise Athena will be overwhelmed by a night without end,
still,
still.
Fotografie od Erik Mclean na Pexels.com

Za noci zdvojených duší.

On the night of double souls.

Lubomír Tomik


Ben Hur's quad
slipped through the scenery of the the streets of gardens through parks,
around the houses without bells,
scenery

double souls,
doubled souls

cells without retouching

exploding in height,
like once frantic airliners left white streaks in the sky,
passengers' dreams remained at airports,
neatly packed in suitcases
and hand luggage.
Fotografie od SevenStorm JUHASZIMRUS na Pexels.com
Za noci zdvojených duší.

Lubomír Tomik

čtyřspřeží Bena Hura

kulisami se prosmýkalo, ulicemi, zahradami, parčíky,
kolem domů bez zvonků,
kulisami

zdvojené duše,
zdvojené duše

buňky bez retuše

explodující ve výšce,
jako kdysi zběsilá dopravní letadla zanechávala pruhy bílé na obloze,
sny cestujících zůstaly na letištích,
úhledně zabalené do kufrů 
a příručních zavazadel.
Fotografie od Aidan Carney na Pexels.com