Speciálně jen v češtině…

Slova, jaký je rozdíl mezi psaním a čtením mých slov ? Žádný , obětuj mne , ,,Obětuj mne na počest Marta.“

Dnes speciálně pro Tebe, pro M plus M, stejný kraj, stejná krev.

Jaký je mezi námi rozdíl ?

Žádný.

A tohle se vynořilo, když smečka máků vběhla travou do vlkového pole.

Slova, bez psaní,

jen slova.

Nebyly nikde a najednou jsem je říkal.

Ty.

Vy.

Zřejmě poblíž kontinentu Ideaspace leží Ostrov Vlčích Máků.

Dnes večer…

…to bude jako by přede mnou seděli dva zítřejší Velmi Vítaní Hosté, dnes večer psaní a čtení je Vaše, pokud opravdu dorazíte, úžasné.

A právě to proběhlo, moje pravá noha mne nenávidí, musím,pro Tebe ,pro Vás.

Přísahám, bude to ,jako by jste tady byli, M + M.

a Initials B.B. je cover francouzského šansonu od Therion, nádherná věc.

Jarní bůh.

Fotografie od Yaroslav Shuraev na Pexels.com
Spring god.

Lubomír Tomik

the spring god caught his second breath

spring breath was exposed to the burning radiation of You

the spring god could and wanted to change a little more than just words

the spring god set his own trap

the spring god raised a white fist

the spring god disappeared in the rainforest,
when the wood merged with the sand,
October 12, 1492

the spring god bowed down and left the arena,
spring breath,
cabaret.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Jarní bůh.

Lubomír Tomik


jarní bůh chytil druhý dech

jarní dech byl vystaven spalující radiaci Tebe

jarní bůh mohl  a chtěl změnit trochu více než jen slova

jarní bůh nastražil vlastní past

jarní bůh pozvednul belostnú päsť

jarní bůh zmizel v pralese,
když se dřevo spojilo s pískem,
12. října 1492,

jarní bůh se uklonil a opustil manéž,
jarní dech,
kabaret.

Na rubu zoufalství. /Půlnoční pro Tebe, jako poděkování /

On the reverse of despair.

Lubomír Tomik

on the back of despair,
on the cheek You

my life is a silent film,
tapping Charlie Chaplin

on the cheek You,
on the back of despair,

every morning again on the edge of the abyss without You

step into space again and again

 cut on spinning coin ,
laying on the table
spins and spins and spins
spinning
spinning
spinning
spinning spinning spinning
spinning spinning spinning

in a frantic movement before his eyes,

there is no back or face,

it's just your hand
You spun it,

stab me with Your gaze,

kill me without mercy.
Fotografie od Engin Akyurt na Pexels.com
Na rubu zoufalství.

Lubomír Tomik

na rubu zoufalství,
na líci Ty

můj život je němý film,
stepující Charlie Chaplin

na líci Ty ,
na rubu zoufalství,

každé ráno znovu na okraji propasti bez Tebe

krok do prázdna znovu a znovu

střih na točící se  minci,
která se na stole 
točí a točí a točí
točí
točí
točí
točí točí točí
točí točí točí

ve zběsilém pohybu před očima,

už není ani rub ani líc,

je jen Tvá ruka,
Ty jsi ji roztočila,

už mne probodni svým pohledem,

zabij mne bez milosti.

Fotografie od Kriket na Pexels.com