Pěna.

Foam.

Lubomír Tomik

Foam of the time is a passenger in the rain,
foam is a firework ended in half,
foam is Your body in honey,
foam is a smile at night,

in front of the cinema,
in the snow,
slowly melted me.

Maybe
    I should say,               drowned.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxx

Pěna.

Lubomír Tomik

Pěna času je cestující v dešti,
pěna je ohňostroj ukončený v půli,
pěna je Tvé tělo v medu,
pěna je úsměv za noci,

před kinem,
ve sněhu,
zvolna se roztápěl.

Možná,
bych měl říct,
                     topil jsem se.

Video ,, Kde kotvily řecké lodě „…

…které jsem musel smazat, kvůli jednomu člověku a nahradit ho verzí, v níž místo tří , mluví jen dva lidé, D.O. a já, nakonec vedlo k něčemu naprosto neočekávánému, k největší šanci mého života.

Původní video, v němž zazněla francouzština bylo opravdu povedené, velká škoda, že jsem ho musel odstranit, velká škoda, právě francouzská slova dodaly nečekanou atmosféru.

Jsme znovu na začátku, znovu do ringu, znovu do rvačky, znovu .

Když jsi tady Ty, nikdy se nevzdám, nikdy, navzdory vší té bolesti , únavě.

Liberty Bell and Independence Hall in Philadelphia

Místo.

Fotografie od Sunsetoned na Pexels.com
Place.

Lubomír Tomik

Instead of my brain, I have hot bronze,

when You poured it to me then,

stayed inside forever

liquid burning memory

for everything,

inside the skull a storm,
it moves
from left to right overflows,
like a stream of lava that strikes the walls of a dungeon and cannot get out,

hot bronze bronze bronze has the color of the night sky,
on which suddenly the sun rises and turns everything into HOPE

YOU,
sweet You.


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Místo.

Lubomír Tomik


Místo mozku mám rožhavený bronz,

když jsi mi ho tam tehdy vlila,

zůstal uvnitř už navždy,

tekutá pálící vzpomínka 


na všechno,


uvnitř lebky bouří,
hýbe se , 
zleva doprava se přelévá,
jako proud lávy, který naráží na stěny kobky a nemůže ven,

rozpálený
 bronz bronz bronz 

má barvu nočního nebe,
na němž najednou vyjde slunce a promění vše v Naději.


Ty.
Sladká Ty.


Fotografie od Tim Douglas na Pexels.com
…a takhle článek začal, v sobotu , u hrobu Petra Bezruče.