Havrani na opavském hřbitově…

Ju.

Kouknu jsem na poslední obrázek

a zleva, v siluetách sedících havranů oproti modrému nebi uviděl písmena – Y O U a dvojtečku :

Jasně, vědomí vidí , co vidět chce, ovšem nejde to jinak.

Tak moc jsi uvnitř.

Po stopách vykradačů hrobů. / Pro Tebe /

in the footsteps of grave robbers.

lubomír tomik

and.
glastonbury.
glass of blueberries.

the smaller skeleton with yellowish hair was a lion,

Globe spun like senseless,
she stopped hUrriedly,
Inspirational like the moon at night,
iNfinite as a path to you,
Electric like nikola tesla,
conductiVe like the setting sun,

open like the rosebud of all Roses
you are Epic

II.
stab me with your words,
it's immersed in me up to the handle,
tear space-time,
unleash famine
disdain

III. 
desert nights
ghosts in the sand,
grave robbers on the tops of dunes,
how carefully they tread,
so they don't wake you up,
to take all our time,
you won't even notice they robbed you

my grave sank so deep
that there is nothing left to steal,
what to take away
you have my heart you
forever.
Po stopách vykradačů hrobů.

Lubomír Tomik

I.
Glastonbury
sklo na borůvkách,

menší kostra se žlutými vlasy byla lví,

Globus se točil jako smyslů zbavený,
Uspěchaně se zastavila,
Inspirativní jako měsíc za noci,
Nekonečná jako cesta k tobě,
Elektrická jako nikola tesla,
Vodivá jako zapadající slunce,

Rozvinutá jako poupata všech růží, kráčející kamasutra,
Epická jsi

II.
bodej do mne svými slovy,
až po střenku je do mne ponoř,
roztrhej časoprostor,
rozpoutej hladomor,
nepohrdni

III.
 pouštní nocí,
duchové v písku,
vykradači hrobů na vrcholcích dun,
jak opatrně našlapují,
aby Tě nevzbudili ,
aby nám vzali všechen čas,
ani si nevšimneš , že Tě oloupili,

můj hrob se potopil tak hluboko,
že už není co ukrást,
co si odnést,
mé srdce máš Ty,
už napořád.

Poslední pozdravy z Josefstadtu…

…je to už týden, ještě jsem našel..Roberta Grayie, skutečného Tančícího klauna Pennywise…

…Morového doktora za noci…
…kdy jsem na moment ztratil Emeliii a pak už jí nestihl předat to co jsem pro ni měl..snad se ozve, Emmelia! Úplně napravo na fotografii bylo Tvé království…
A tady jen jedna jediná fotografie jedné jediné kapely která se mi na Josefstadtu hrubě nelíbila…Igorrr. Smíchat tvrdé bezmyšlenkovité techno s operním zpěvem a hutnými kytarami..dobrá, ale proč jsem se musel takového divadelního představení zůčastnit na festivalu ? Šílený dýdžej, operní zpěvačka držící jako Hamlet lebku …musel jsem odejít. Díky tomu jsem ale potkal zpěváka z S.D.I. , skoro Emmelii…poučení pro příště, nikdy nepromarni šanci, když se naskytne, nikdy!