Pro Filipa Topola.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Filip_Topol

U hrobu Filipa Topola, na Olšanském hřbitově v Praze, jsem 30.6.21 něco slíbil, dnes slib plním, snad by se Ti Filipe má krátká báseň líbila.

Nahrávka je z bzeneckého Studia Shaark http://www.shaark.cz/ .

Jmenuje se ,,Na hubičku je čas vždycky, pomyslela si Lulu “ a je ze sbírky ,,Večeře u Minského a jiné básně “ z roku 2016.

Lyrics: https://midianpoet.com/2021/02/22/the…

Odpočívej v pokoji, Filipe.

Dive.

Fotografie od Louis na Pexels.com

Střemhlav.

Lubomír Tomik

konstrukce Eifellovy věže čněla oděna do mraků

střemhlav bych Ti pod ní předčítal,
střídavě se díval na strany, a do Tvých očí,
na stránky a do Tvých očí,
do těch nejkrásnějších 
                 ústí 
                  kulometů
                   trojplošníku
                    Rudého Barona,

kdyby to tak nebyla zlomyslná hra
kdyby to tak bylo skutečné,
v této části reality,

na pobřeží Kontinentu Tvého srdce.

Dive.

Lubomír Tomik

the structure of the Eiffel Tower stood clad in the clouds

I would dive to you reading under,
alternately looking to the sides, and into Your eyes,
to the site and into your eyes,
to the most beautiful
               mouth of
                 machine guns
                     triplane of the 
 Red Baron,

if it weren't a malicious game
if it were real,
in this part of reality,


on the shores of the Continent of Your Heart.
Fotografie od Guillaume Meurice na Pexels.com

Skrytá polní kuchyně z II.světové války…

…v pevnosti Josefov…
…díky vstřícné obsluze občerstvení jsme mohli nakouknout pod pokličku…kuchyně byla skryta..před dotěrnými zraky…smích je někdy klíč….díky kluci!
…původně mohla vypadat …
… podobně ……čeká v pevnosti Josefov na záchranu…čas je jen vyhaslý oheň, rozhoří se, jednou, bude se zdát, že hoří pořád.

Obrana Kaktusové skály.

Fotografie od Mario Pais Cie na Pexels.com

Defense of cactus rock.

Lubomír Tomik

cut it was relentless,
it was a ruthless cut,
King Quetzalcoatl,
King Quetzalcoatl,
King Quetzalcoatl,

the sign of the observatory in Angkor,
this is the challenge of the unstable lobe,
tinfoil delicacies,
twists.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Obrana kaktusové skály.

Lubomír Tomik

řež to byla neúprosná,
nelítostná to byla řež,
krále Quetzalcoatla,
krále Quetzalcoatla,
krále Quetzalcoatla,

znamení observatoře v Angkoru,
to je výzva labilního laloku,
staniolové pochoutky,
pokroutky.
Fotografie od Jorge na Pexels.com