,,Obrana Kaktusové skály“…jen zvuk…

…přepsat musím zítra , jen audio, surové, bez úprav , na jeden pokus, jen jeden šíp…

pro Tebe…protože….možná ji znáš… WOW, snad ano.

Napsáno, nahráno pro Tebe teď, jak se soumrakem přišla noc.

Báseň pro Tebe. ,,Obrana Kaktusové skály.“

Víš jak jsem na tohle dlouho čekal, na tahle slova?

Staletí.

Znovu, na nahrávání vyšla karta Crowleyho Tarotu ,,Ďábel“, tedy karta spojena s Tebou.

Nepřeháním.

Dnes je to trojboj…

…jsi :

Nakreslena.

Napsána.

Čtena.

Básně dvě: ,,Obrana Kaktusové skály“ ,, Střemhlav“ … zvláště ta první byla výzva jdu ji … připravit , jen zvuk a karta Tarotu na nahrávání vyšla ,,Ďábel“. Mé jméno je Legie.

Jdu, belhat se do schodů, někdy je to… jiné…zvědavý jak to zní, pro Tebe

Střední část dne silný vítr. / Pro Emelii /

Strong wind in the middle of the day.

/ to Emelia /

Lubomír Tomik

strong wind in the middle of the day,
occasional supplies of drinking water,
women,
women,
women
with mirrored glasses,
flashes in the kaleidoscope,

strong wind in the middle of the day,
everything is for sale,
it does not take place
it does not take place
it does not take place
sale,
someone,

Someone sent a seller for the right accessories of elegance,
you are a real complement to me,
you are a real complement to me,


strong wind in the middle of the day,
in the evening lightning,
each of them will charge us with Elijah's fire,
let's die, crackling and carefree,

when lightning strikes me I glow with desire for you,


the middle part of the day I was the handle of a knife opening an oyster,
cracking,
pressure,
intrigues of the Queen of England,
words are hats
hats
hats,

You whisper the thousandth first story of Scheherazade.
Střední část dne silný vítr. / Pro Emelii /

Lubomír Tomik

střední část dne silný vítr,
příležitostné zásoby pitné vody,
ženy,
ženy,
ženy
se zrdcadlovými brýlemi,
záblesky v kaleidoskopu,

střední část dne silný vítr,
všechno je na prodej,
nekoná se
nekoná se 
nekoná se
         výprodej,
někdo,

někdo poslal prodavače pro pravé doplňky elegance,
jsi pravým doplňkem mne,
jsi pravým doplňkem mne,


střední část dne silný vítr,
k večeru blesky,
každý z nich nás nabije Eliášovým ohněm,,
jme modří, práskavý a bezstarostní,

když do mně udeří blesk žhnu touhou po Tobě,


střední část dne jsem byl střenka nože otevírající ústřici,
praskání,
tlak,
intriky anglické královny,
slova jsou klobouky,
kloubouky
kloboukuky,

šeptáš tisící první příběh Šeherezády.

Zdeněk Burian ve Zlíně…

https://en.wikipedia.org/wiki/Zden%C4%9Bk_Burian

…stát před originálem, vidět vrstvy nanášené barvy, vidět zaschlé hodiny práce…je to jako čas zalitý v jantaru…

Dáma, která nás výstavou velmi vtipně provedla a slovy -Stačí jen začít, vzít tužku !- mne v podstatě donutila k zoufalému pokusu o reprodukci kanoe v měsíční noci, nás informovala o tom, že se nečekaně , po dlouhé době, sešly tyto čtyři originály obrazů…a stojí za to, je vidět na vlastní oči.

Stačí jen vyrazit.

Do Zlína, do Galerie Desítka. https://www.obchodnidumzlin.cz/burian/

Když se zvednete, po výstavě rozšlápnutí, toho úžasu je najednou opravdu trochu moc, trochu se zmátoříte, pohled na Zlín z výšky je už jen…zatáhání za provázek marionety, bráníte se a nechcete odejít, ale vůbec.

Kolosální, o váze několika milionů diplodoků.

Pálené cihly.

Inside the Fortress Josefov.
Fired bricks.

Lubomír Tomik

someone built a burnt brick wall around me,

someone built a prison around me
of broken bones and titanium in the body

someone around me has built a fence of burnt bricks and I'm suddenly just another sheep to be slaughtered,

the seemingly endless enclosure,
sky overhead
the illusion is perfect,
sky overhead
the illusion is perfect,
sky overhead
the illusion is perfect,
 takes breath every day
when takes it, will never return,

still the same sky without You
without You
without You


Get used to it, man.
Get used to it.

I will advance one place in the enclosure,
another wonderful day at the slaughterhouse,
there is no noise and screaming from anywhere in front,
not at all.

I'll never get used to it.
Pevnost Josefov.
Pálené cihly.

Lubomír Tomik

někdo kolem mne postavil zeď z pálených cihel,

někdo kolem mne postavil vězení 
ze zlámaných kostí a titanu v těle

někdo kolem mne postavil ohradu z pálených cihel a jsem najednou jen další ovce na porážku,

výběh zdánlivě nekonečný,
obloha nad hlavou,
iluze je dokonalá,
obloha nad hlavou,
iluze je dokonalá,
obloha nad hlavou,
iluze je dokonalá,
každý den bere dech,
když ho vezme, nikdy nevrátí,

stále stejná obloha bez Tebe
bez Tebe
bez Tebe
bez Tebe


Zvykej si, kámo.
Zvykej si.

Postoupím v ohradě o jedno místo,
další báječný den na jatkách,
vůbec není odněkud zepředu slyšet křik a jekot,
vůbec ne.

Nikdy si nezvyknu.
Podzemí …a na konci je vždycky světlo, na konci každé fronty, i té na jatkách.

A do třetice, nádherné dívky.

Čas: Pátek‎ ‎13‎. ‎srpna‎ ‎2021, 18:34

Místo: Pevnost Josefov.

Dívky na fotografii : Michaela a Monika.

Autorka loga ,, Midian Poet “ : Klára Sedláčková https://www.instagram.com/_ks_dsgn/

Trika : Reklamní agentura IMAGE UP, s.r.o. https://imageup.cz/

…autor fotografie jsem já, všechno se stalo tak najednou, nebyl čas cokoli připravit, jsem asi takový fotograf jako v doživotní situaci orientační běžec….takže žádný… velké díky patří přátelům z Dublinu ,opravdovému fotografu Zdeňku Zelenému.

A samozřejmě,

KLÁŘE, MONICE, MICHAELE ,

Tomáši Tihlaříkovi z IMAGE UP, s.r.o. https://imageup.cz/ , který zareagoval neuvěřitelně rychle a trika s mým logem byly během chvíle připraveny.

Davide, kdyby jsi mne neodvezl autem do Pevnosti a zpět, o tomhle všem bych mohl jen snít, na Tebe bych velmi nerad zapomněl, děkuji.

Za tři vteřiny se článek smaže a já zkolabuji, jenže …jsi tady TY !