French Poets.

Fotografie od Riccardo Bertolo na Pexels.com
French Poets.

/ For you ... and exceptionally today, for Jaskiers, go on, as far as possible /

Lubomír Tomik

peeling plaster of passersby

false smiles shone like the rising sun among the branches of sea lavender,
branches, 
because what are our muscles and bones,

growing lavender in the wind

The French Poets landed in Normandy,
they set up camp on the beaches,
waged a silent guerrilla war,

collecting grains of sand,

in the left palm,

until they had a pile of golden grains,
they turned them on their right hand,
they left the beach a little further
they consisted of them between branches
a million times three letters:

YOU
YOU
YOU
YOU
YOU
YOU

and the sea and time,
how the Poets took grains of gold from the beach as they wrote the letters

always,

always
 bit off a piece of land
as hungry and greedy,
hungry and voracious whore.

Festival skončil, byl hodně o štěstí, být připravený, úžasná vystoupení, setkání se zahraničními návštěvníky, muzikanty, Amélií, Michaelou, Monikou… když jsem byl na invalidním vozíku, nikdy bych si nepomyslel, že se uplynulých pár dní stane realitou…, stáli jsme vpravo od podia, mohl se opírat se zábradlí, neustále cvičit, aby noha vydržela, kolem půlnoci chodit spát, ráno brzo vstávat, psát pořád ,hýbat se z posledních sil, psát, nebýt sobecký hajzl jako dřív, když se změnilo všechno, proč bych nemohl já?

Fyzicky jsem troska, záleží na tom, když můžu myslet?

Myslet na Tebe ?

Včera jsem si vzpomněl po letech na slova která jsi mi kdysi řekla , když jsme se loudali prašnou letní cestou kopcem kolem kapličky, nahoru k Vám domů…

,,To je taková škoda, že nemáš vlasy…“

Víš, snažím se Tě zaujmout jinak, znáš snad chlápka, pro něhož udělali neuvěřitelní, kreativní, lidé tohle, když 6.6.2016 vydal sbírku básní ,, Večeře u Minského a jiné básně “ … o pět let později souhlasili s fotografíí a já jim ji mohl věnovat?

A mohl sbírku věnovat Martinu Kolínskému, který mi do ní napsal s Vlastou a Jirkou předmluvu ? Pět let ?

Na obalu sbírky je Veronica Lakeová, jen Ty víš co to znamená, pamatuji se jak jsem nesl grafičce Kláře Sedláčkové fotku , aby mi vytvořila obal, aby jsi byla součástí sbírky. Jestli byl tohle splněný sen, uplynulé dny pro mne byly …sny , které Tady teď pro Tebe mám,

jejich ochutnávku.

I kdyby do sbírky jen nahlédli ,i když ji jen drželi v ruce, děkuji, je to pro Tebe.

Francoužští Poetové.

/ Pro Tebe...a dnes mimořádně, pro Jaskierse, jdi dál, až nejdál /


Lubomír Tomik


oprýskané omítky okolojdoucích

falešné úsměvy prosvítaly jako vycházející slunce mezi větvemi mořské levandule,
větvemi, 

neboť co jiného, co jsou naše svaly a kosti,

než rostoucí mořská levandule ve větru

Francoužští Poetové se vylodili v Normandii,
na plážích rozdělali tábor,
vedli tichou partyzánskou válku,

sbírali zrnka písku,

do levé dlaně,

až měli kopku zlatých zrn,
přiklopili je pravačkou,
poodešli z pláže o něco dále

skládali z nich mezi větve
milionkrát dvě písmena:

TY
TY
TY
TY
TY
TY

moře vykouslo, 
jak Poetové při psaní písmen odnášeli zrnka zlata z pláže 

vždy ,

vždy,
vždy,

vždy,

moře, 
stejně jako čas, 
 vykouslo pokaždé kus půdy z pobřeží,

                    kus půdy,
jako hladová a nenasytná,
hladová a nenasytná 
děvka.