Básnické video pro Tebe…

Natočeno pro Tebe v pátek 13.8. 2021 v pevnosti Josefov, surové video bez úprav, čtu svou báseň pro Tebe, točil na telefon neznámý mladík ze Sao Paula.
Není mne slyšet, trochu underground…jen s telefonem a wifi nejde moc čarovat, je to jen upřímné.

Lyrics:

Projít.

Lubomír Tomik

Projít,
zaklonit hlavu,
nechat na sebe padat čas,
vteřiny jsou listy rákosu,
řežou,
drsné,
myšlenky na Tebe,
procházení,
Branderburgskou branou.

XXXXXXXXXXX

Go through.

Lubomír Tomik

Go through,
tilt  head
let time fall on You,
seconds are reed leaves,
they cut,
harshly,
thoughts of You,
go through,
Brandenburg Gate.