Máš svůj ráj. / Pro Tebe /

You have Your paradise.

Lubomír Tomik

where the Spaniards seemingly did not arrive,
where Columbus did not jump from the boat into the tide,
where do You condemn me to life:
"Don't go yet, not yet, it's not time! "

But why ?
So that I don't want to open my eyes every morning without You?

When I looked at You in January,
You missed the other half,
and You know it.

So much YOU… but my Paradise IS YOU.

Máš svůj ráj.

Lubomír Tomik

kam zdánlivě nedorazili Španělé,
kde Kolumbus nevskočil z člunu do přílivu,
kde mne odsuzuješ k životu :
,,Ještě nechoď, ještě ne, není čas ! "

Ale proč ?
Abych každé ráno bez Tebe nechtěl otevřít oči ?

Když jsem se na Tebe v lednu podíval,
chyběla Ti druhá půlka,
a Ty to víš.