Několik kroků v polární zimě. / For You /

A few steps in the polar winter.

Lubomír Tomik

Hold your breath,
I don't need permission
saddle a Uffington horse.

Hold your breath,
I don't need permission
to get lost in you.

Hold your breath,
I don't need permission
end up in the grave without you every day.

A few steps in the polar winter,
I need permission to be with you,

i can't go on anymore
this grave sank,
too deep, too.
Fotografie od cottonbro na Pexels.com
Několik kroků v polární zimě.

Lubomír Tomik

Zatajený dech,
nepotřebuji svolení
osedlat Uffingtonského koně.

Zatajený dech,
nepotřebuji svolení,
ztrácet se v Tobě.

Zatajený dech,
nepotřebuji svolení,
každý den bez Tebe končit v hrobě.

Několik kroků v polární zimě,
potřebuji svolení být s Tebou,

už nemůžu dál,
tenhle hrob se potopil ,
příliš hluboko, příliš.
https://en.wikipedia.org/wiki/Uffington_White_Horse