,,Několik kroků v polární zimě“….

… dopsáno,asi vteřinu před kolapsem…je smutná… hrubá… některá slova musí pryč…je to rvačka…. každý krok, nádech…někdy , někdy ve větru vyhasne každý oheň…a v polární zimě ani nejde rozdělat…to se nikdy nestane, protože jsi tady TY.

A dnes…

…jsem si nechal vyložit Crowleyho Tarot, od někoho jiného…

Potkal jsem úžasnou ženu, Julii, https://www.abracadabra.cz/ ,

dopředu jí řekl, které karty mi vycházejí, Ďábel a Blázen,

při otázce na mé psaní …co mohlo jiného vyjít…

Asi… je to….má cesta. Psaní a Ty…jedno jsou.

V kruté řeži slovanské bitvy…

…v archeoskanzenu Modrá… https://www.archeoskanzen.cz/ se chystala bitva mezi Slovany a Franky…
….někteří zvědavci už nemohli vydržet , tak nakukovali přes dřevěné palisády…
…a krutá řež vypukla……
…zvítezili domácí…tedy Slované…Frankové odtáhli s nepořízenou…
…mezitím se ve škole psalo ….
…Midian hlaholicí….https://cs.wikipedia.org/wiki/Hlaholice…
….někteří Frankové byli uvězněni…
…a ano, brkem a tuší se psala hlaholice…jinak….ale nakonec bylo slovo MIDIAN černé na bílém.

Detektivové.

Kratší báseň ,,Detektivové.“ čtu pro Tebe v podzemí hradu Malenovice 6.1.2021, se souhlasem kastelána p. Luďka Bubeníka, děkuji za neobvyklý zážitek. http://www.muzeum-zlin.cz/cs/objekty/…

Lyrics:


 Lyrics: 
Detectives.

 Lubomír Tomik

 Detectives took to the streets,
 are You suspicious that You take my soul,
 bit her and left her behind,
 no crumbs

 but they are unlucky,
 no one will notice the Queen from blasphemous Arab legends,
 You slip through the marketplace,
 the shadow of the garment is lightning stripped to the bone,
 and then, 
         get drunk on the scent of the tiger lily.

Podle níž začala to ráno práci . / Verze II. Mr.Jehelníček/ Pro Tebe.

Mr. Pincushion.

Lubomír Tomik

věrohodné příběhy plné motýlů ve sklenici,

každý Tvůj krok,
každý můj krok,
káždý Náš krok,
disharmonický akord,
nalaďme ho

ze všech sil natáhla tětivu luku,
zamyšlená, soustředěná,
předstírala , že je Cupidova dcera,

vystřílela zbytek šípů
do mlčícího sněhuláka, do míst kde měl kdysi srdce,

posypaný vločkami se uklonil a řekl :
-Jmenuji se Mr. Jehelníček, místa kdy jsi šla, už nikdy nebudou stejná.... nebudou stejná,  nebudou stejná,
realita se změnila"


z otvorů po šípech vytékala voda,
tál bez odmlouvání,
s úsměvem na rtech,


co více,
když jsi tak nádherná,
tak. 


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Mr. Pincushion.

Lubomír Tomik

believable stories full of butterflies in a glass,

Your every step
my every step
every step We take,
disharmonic chord,
let's tune him

She drew the bow with all Her might,
thoughtful, focused,
She pretended to be Cupid's daughter,

 fired the rest of the arrows
to a silent snowman, to places where he once had a heart,

sprinkled with flakes, he bowed and said:
-My name is Mr. Pincushion, the places You went to will never be the same .... they won't be the same, they won't be the same,
reality has changed "


water flowed from the arrow holes,
melted without apology,
with a smile on his face,


What more,
when YOU are so beautiful,
so.

Tři reality.

Realita první : Bronzový model města Uherské Hradiště, minulost.

Realita druhá : Skutečné Uherské Hradiště v dobách celosvětové ,,epidemie“ Covidu, cokoli.

Realita třetí : Vizitka Midian Poet. Sen.

Průnik realit : Prostřední ulice s veží radnice bronzová přechází v ulici s věží radnice skutečnou přechází v sen.

Ty.

Podle níž začala to ráno práci. / verze I./

According to which it started work this morning.

Lubomír Tomik

credible stories full of suburban hotels,
where she lay in the room,
extinct,
staring into the darkness,

like yesterday me,
full of You

body in a tight work coat,
crooked white fingers, shaped the mass of intertemporal attachments,
rainbow stumps,

her every step
your every step
my every step
our every step
disharmonic chord.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Podle níž začalo to ráno práci.

Lubomír Tomik

věrohodné příběhy plné předměstských hotýlků,
kde v pokoji ležela, zírala to tmy,
vyhaslá,
jako včera já,
plný Tebe

tělo v těsném pracovním plášti,
křekhé bělostné prstíky,tvarovaly hmotu mezitemporálních úponů,
pahýlů duhy,

každý její krok,
každý tvůj krok,
každý můj krok,
každý náš krok,
disharmonický akord.