Nosík potopené sochy. / For You /

The nose of a sunken statue.

Lubomír Tomik

shrouded in a forest of seaweed,
the bronze sank into the sand,
stirred up and the fish disappeared in all directions,

a moment later I was pulling out the nets,
empty,
only face and body and nose,

I'm pulling out nets, and looking at You,
cast in bronze.

-Love.- said the sea witch,
fluttered Her fins and disappeared as well.

Sea Witch by Katherine Rasmussen
Nosík potopené sochy.

Lubomír Tomik

zahalená v lese mořských řas,
bronz se zabořil do písku,
rozvířil ho a ryby zmizely na všechny strany,

o chvíli později jsem vytahoval sítě,
prázdné,
jen tvář a tělo a nosík ,

vytahoval jsem sítě a díval se na Tebe,
zalitou v bronzu.

-Láska.- řekla mořská čarodějka,
máchla ploutví a zmizela též.

Přítel z Normandie …

….se mne ptal co teď čtu…Yes, každá kniha je jinde v domě.

Co myslíš, Jaskiersi?

Tvůj dnešní článek byl…. mimo měřitelné hodnoty, úžasné!

S Tvým dovolením, link na něj dám na své stránky, ať si najde své čtenáře:

https://jaskiers.wordpress.com/2021/08/05/le-pianiste-par-wladyslaw-szpilman/

Go through. Projít.

Projít.

Lubomír Tomik

Projít,
zaklonit hlavu,
nechat na sebe padat čas,
vteřiny jsou listy rákosu,
řežou,
drsné,
myšlenky na Tebe,
procházení,
Branderburgskou branou.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Go through.

Lubomír Tomik

Go through,
tilt  head
let time fall on You,
seconds are reed leaves,
they cut,
harshly,
thoughts of You,
go through,
Brandenburg Gate.
?????????????????????????????????????????????????