Právě mi grafička Klára S. ….

..poslala návrh mého loga…a je to tak dobré, tak neuvěřitelně povedené, ona je nejlepší.

Dělala mi obálky všech mých vydaných sbírek, možná proto se jí to tak povedlo, vystihla mne úplně přesně, musíme pořešit pár věcí ohledně autorských práv, ale tohle…po dnešním bláznivém dnu, nejdřív Nemocnice ,bolest, pak jsem měl na domě partu zahraničních dělníků, odjeli a otevřu mail a díval jsem se na to logo a říkal jsem si , ona je neuvěřitelná, jak se jí to povedlo ?

TO JE ONO !

Ještě to musí schválit má láska a jasné věc úplně se těším na moment, kdy to budu moci dát sem, na své stránky!

Výhled na moře ? Sea views ?

Sea views ?

Lubomír Tomik

You're like a comet that wipes out humanity,
You fly through the atmosphere and
 fall into the sea over and over again.

An inverted Venetian gondola on top of Palenque,

it's a Zeppelin gondola upside down,

You wave at me and you keep flying away,
You're still leaving!

Jules Verne!
Jules Verne!
Jules Verne!

Where is  going,
Barsac's expedition?
Výhled na moře ?

Lubomír Tomik

Jsi jako kometa která vyhubí populaci lidstvo cokoli,
prolétáš atmosférou a
dopadáš do moře stále znovu a znovu.

Převrácená benátská gondola na vrcholku Palenque,

vzhůru nohama je to gondola Zepelínu,

máváš mi z něho a pořád a pořád odlétáš,
odlétáš!

Jules Verne !
Jules Verne !
Jules Verne !

Kam směřuje ,
výprava Barsacova ?

Its a mystery.

You are a mystery.

THE MYSTERY.