Přízraky těžké techniky.

Zbavím se myšlenek na Tebe jedině tak že zaměstnám mozek a vždy když mne zdraví pustí MUSÍM, když jsem se 23.4.21 v DARKOVĚ prohlásil za básníka, myslel jsem jako Tvého osobního, máš něco co nemá nikdo, dvorního poetu a je to neuvěřitelné, být něčím takovým… vnímajícím spolutvořícím vnímané…né…né…né…né…

,,Přízraky těžké techniky.“

Děkuji P.L za zaslanou fotografii,najednou jsem ji uviděl naopak a verš pod ní, vzhůru nohama .

Ty. Víš.

Ty.

Příběh o šibenici. The story of the gallows.


The story of the gallows.

Lubomír Tomik

Silky and voracious

the body was spinning in the wind,
the gallows creaked

under the onslaught of my seventy kilos

You were speechless with amazement,

you did not know,
the calf I worshiped

man
drake

flo
we
rs,

as life 
slo
wly 

fa
ded.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Příběh o šibenici.

Lubomír Tomik

Hedvábná a nenasytná,

tělo se točilo ve větru,
šibenice vrzala skřípala 

pod náporem mých sedmdesáti kilo,

oněměla jsi úžasem,nevěděla jsi to,
lýtko jež jsem uctíval,

květy mandragory,

jak 
ži
vot 

po
ma
lu 

vy
pr
chá
val.

Výbuch růže.

Fotografie od Jovana Nesic na Pexels.com
Výbuch růže.

Lubomír Tomik

k
k výbuchu
k výbuchu růže
k výbuchu růže dojít
k výbuchu růže dojít může

rudé okvětní plátky se Ti snesou k nohám,
zapomenuté trny růže lovíš zpod kůže,
jsi ta nejkrásnější lovkyně perel,
když se potápíš do vln,
do vteřin
do dní a měsíců beze mne,
výbuch růže.

Fotografie od Teona Swift na Pexels.com
Explosion of rose.

Lubomír Tomik

to
to explode
to the explosion of rose
to explode rose occur
a rose may explode

red petals fall to Your feet,
You forget the forgotten thorns of a rose under the skin,
You are the most beautiful pearl hunter,
when you dive into the waves,
within seconds
in days and months without me.
Fotografie od Budgeron Bach na Pexels.com

…Y…O…U…

Fotografie od Victoria Borodinova na Pexels.com
...Y...O...U...

Lubomír Tomik

You are the biggest secret
You are a mystery
You are reflections of the Vatican archives
I need you like a Marian moat with reflections of light in timeless depths

all your smiles words breaths,

just one katana swing,

open your eyes to the world,
where are You.
Fotografie od Victoria Borodinova na Pexels.com
...T....Y...

Lubomír Tomik

Ty jsi největší tajemství
Ty jsi záhada
Ty jsi odlesky vatikánských archívů
potřebuji Tě jako Mariánský příkop odlesky světla v bezčasí hloubek

všechny Tvé úsměvy slova nádechy,

jen jeden švih katanou,

otevřít oči ve světě ,
kde jsi.
Fotografie od Victoria Borodinova na Pexels.com