Tři.

Kdyby mne tak spasila. Vytyčil jsem si vlastní hřbitov, kde rukama zahrabávám své sny, je to jako dýchat výpary kyseliny, oči plné krve…o půlnoci Ti psát, ráno je v ranách jen sůl,s ústy plnými krve se snažím říci ,,Miláčku“ uz je to jen šepot ve větru, šepot,který v dálce nezaslechneš, nechceš.

V pařížském sešitě…

…jsem našel dvě nedokončené básně a jedna z nich byla pro Tebe… takhle by to být nemělo, než začne nová kapitola, musí být dokončena ta předchozí…..zabij mne zabij mne ukonči to trápení každý den ráno každou vteřinu sejmi mne rozervi mi hrdlo kosti se rozpadnou v divočině zabij mne nech sladký krém uzrát na slunci….

Cesta s P.L. …

…dnešní cesta vedla místy zajímavými, některé fotky P.L. , některé jsou mé…ty až později…jsou smutné… u jednotlivých fotografií budou zkratky, kdo je pořídil…

XXXSpace narrowed by fog.XXX Prostor zúžený mlhou.XXX

Prostor zúžený mlhou.

Lubomír Tomik

beztvaré město se topí v mlze,
básně mají své příběhy,

co budu muset udělat,
             abych se Tě mohl nadechnout ?


beztvaré město se topí v mlze,
básně mají své tajné hrdinky,

jakou realitu mám zachovat abych Tě mohl obejmout?

nad beztvarým městem svítá,
              básně mají své kytice růží,

budu čekat,
čas je...

čas je pátek dvacátého devátého ledna v rádiu Robert Smith zpívá ,,Friday Im in love" ,
dívám se na Tebe,
už navždy.
PS: První slova v novém sešitě patří Tobě, je to vše tak silné,
 i o půl jedné v noci, pořád, pořád, pořád, etc...pořád

TYTYTYTYTYTYTYTYTYTYTYTYTYTYTYTYTYTYTYTYTYTYTYTYTYTYTY….TY

Space narrowed by fog.

Lubomír Tomik

the shapeless city is drowning in fog,
poems have their stories,

what will he have to do to breathe you out?


the shapeless city is drowning in fog,
poems have their secret heroines,

what reality should I preserve so that I can embrace you?

it is dawning over the formless city,
poems have their bouquets of roses,

I'll wait,
the time is ...

the time is Friday the 29th of January on the radio Robert Smith sings "Friday Im in love",
I'm looking at you,
forever.
PS: The first words in the new notebook belong to you, it's all so strong, even at half past one at night, still, always, always, etc ... still...love You. It hurts.
Listopad se ozval: Předpověď hlásí na víkend mlhy a zataženo - Táborský deník