Vážné rozhodnutí.

Vytvořeno v nynějších zvláštních dnech, byla jsi celou dobu se mnou.

Lyrics:

A serious decision.

Lubomír Tomik

opening sad correspondence,
I saw envelopes,
differed in shape from everything,
folds of decorative paper at the edges where my world began,

opens sad correspondence,
I saw something like a volcano crater in the display light,
filling letter by letter in Your words,
semiprecious stones, cut diamonds, and when it exploded like Mount Vesuvius,
She overwhelmed me with everything
what was at hand
great boulevards,
oriental palaces,

I woke up
broke the round lava above me to pieces,
Your words were exotic flowers,
the rarest ones,
the rarest.

Konec cesty básně pro Tebe…

…a ,,Básnické video“ pro Tebe je na světě

Napsáno, čteno, točeno, foceno, sestříháno pro Tebe, dnes, teď.

Lyrics:

Ghosts in the countryside.

Lubomír Tomik

When You are born again a thousand years later,
on the outskirts of the city in the Moon Mountains,

You get in the car
driven by a magical pair of swans,
harnessed to gold and silver chains,
and You,
when You cross the sky,
You go through the sky
razor wheels tear it to pieces,
You leave the blue stripes behind you,
but not,
black, after all black,
colors,
which you want it will always be black,
my Love.

Přízraky v krajině. Pro Tebe.

Fotografie od David Bartus na Pexels.com
Ghosts in the countryside.

Lubomír Tomik

When You are born again a thousand years later,
on the outskirts of the city in the Moon Mountains,

You get in the car
driven by a magical pair of swans,
harnessed to gold and silver chains,

and You,
when You cross the sky,
You go through the sky

razor wheels tear it to pieces,

You leave the blue stripes behind you,

but not,
black, after all black,
colors,
 which you want it will always be black,

my Love.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Přízraky v krajině.

Lubomír Tomik

Až se narodíš o tisíce let později znovu,
na okraji města v Měsíčních horách,

nasedneš do vozu,
taženém magickým párem labutí,
zapřaženy do zlatých a stříbrných řetězů,

a Ty,
když projíždíš oblohou,
projíždíš oblohou,

žiletková kola ji rvou na kusy,

necháváš za sebou vlát pruhy modři,

ale ne,
černi, přece černi,
barvy,
 kterou chceš , vždycky to bude černá, 

má Lásko.
Fotografie od Christian Heitz na Pexels.com

Přízraky v krajině …

…schválně, začíná to před půlhodinou na zahradě napsáním tužkou do sešitu, viz předchozí příspěvek.

Přepis do PC, překlad, příspěvek na wordpress, start.

Ghosts in the countryside.

Lubomír Tomik

When You are born again a thousand years later,
on the outskirts of the city in the Moon Mountains,

You get in the car
driven by a magical pair of swans,
harnessed to gold and silver chains,

and You,
when You cross the sky,
You go through the sky

razor wheels tear it to pieces,

You leave the blue stripes behind you,

but not,
black, after all black,
colors,
 which you want it will always be black,

my Love.

Kde se to vzalo…TY.

Básnické video : ,,Obětuj mne na počest Marta.“

Čtou D.O. a Lubomír Tomik. Natočeno 26.8.21 ve Starém Městě.
Pro Tebe.
Pohled ze zahrady směrem na sever.
Kytara : LT

Lyrics:

Sacrifice me in honor of Mars.

Lubomír Tomik


Intoxicated by the possibility of words, I will plant them in the fertile soil of You,
I water You
You raise them

Beautiful

I will pluck the most beautiful fruit for You,
the tastiest step,
born in the sign of TaurussuruaT,
sacrifice me in honor of MarssraM,

Beautiful

that the minutes and hours be carried back by the wind,
lightning and thunder,
and it's raining You.

Beautiful.

Hvězdárna poblíž zámku Holešov a…

… pomník F.X.Richtera. https://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Xaver_Richter

Výstava ,, Největší záhady a tajemství světa “ na zámku Holešov skončila. Socha Moai odešla po vlastních, zhaslo se a sály budou vyklizeny, zmizí i kříšťálová lebka, vystřídá ji jiná výstava. Změna, tak jako všechno, všude.

Děkuji P.L. za video a fotografie.

Tvé oči.

Fotografie od David Selbert na Pexels.com
Your eyes.

Lubomír Tomik

Your eyes are tender nails,
Your eyes are the emerald golden cross of El Dorado,
Your eyes are stripped of skin

1974-The Velvet Underground: Live
1974-Jolene-DollyParton
1974- Queen II-Queen

Waterloo-Abba

Your eyes,
wading in the setting sun feet soaked in a sacred lake in the middle of the woods,
singing birds,

i miss You.
Fotografie od lilartsy na Pexels.com
Tvé oči.

Lubomír Tomik

Tvé oči jsou něžné hřeby,
Tvé oči jsou smaragdové zlaté kříže El Dorada,
Tvé oči jsou svlečená kůže

1974-The Velvet Underground : Live
1974-Jolene-DollyParton
1974- Queen II-Queen

Waterloo-Abba

Tvé oči,
brodí se v zapadajícím slunci nohy smočené v posvátném jezírku uprostřed lesů,
zpěvu ptáků,

scházíš mi.She sailed on.

Řeka Acheron, Řecko.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Plavila se po.

Lubomír Tomik


Plavila se po Acheronu,


Hekaté smyslné povahy,

Hekaté upřímné povahy,

Hekaté důvěrné povahy


Plavila se v mých žilách,

každý úder srdce
              ji nesl na vlně šarlatu,


Hekatá nádherná,
Hekaté tančící,
Hekaté zamyšlená,
Hekaté nesoucí Tvé jméno.

River Acheron, Greece

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

She sailed on.

Lubomír Tomik


She sailed along Acheron,


Hekate sensual nature,

Hekate sincere nature,

Hekate confidential nature


She sailed in my veins,

every heartbeat
             carried Her on a wave of scarletHecate gorgeous
Hecate dancing,
Hekaté pensive,
Hecate bearing your name.
Acheron.

Jsi se mnou, pořád, právě jsem se nad tím na chvíli zamyslel…a …Ty.

Myšlenka přímo sem, na svou stránku, která je stejně jen o Tobě.

A practical gift of lasting beauty and value.

Fotografie od Karolina Grabowska na Pexels.com
Praktický dárek trvanlivé krásy a hodnoty.

Lubomír Tomik

má krásu inteligenci a temperament ďáblova advokáta, 

tančí,
vždy letmo švihne lýtkem,
jako skrytý podpis,

oči se usmívají vírem diamantového prachu,

oči se usmívají otázkou :,, Je tohle všechno ?"

Není, rozbal si dárek, 
praktický dárek trvanlivé hodnoty a krásy,

planety se zhroutily do Tebe,
silueta,
silueta,
silueta tance.
Fotografie od Yaroslav Shuraev na Pexels.com
A practical gift of lasting beauty and value.

Lubomír Tomik

She has the intelligence and temperament of the devil's advocate,

dancing
 always flips Her calf,
as a hidden signature,

the eyes smile with a whirlwind of diamond dust,

the eyes smile with the question, "Is this all?"

No, unwrap the present,
a practical gift of lasting value and beauty,

the planets have collapsed into You,
silhouette,
silhouette,
dance silhouette.
Fotografie od Faik Akmd na Pexels.com

Hraniční čára. Border line.

Fotografie od Tom Fisk na Pexels.com
Border line.
/ for You /

Lubomír Tomik

we live the story
we live the story
we live the story

one day we won't be here
dust sits,
dust sits,
to all the stories

it will be a hoarfrost
cold,
by wind,
rain,
With your breath

live life alive
we are next to each other in the lower deck of the galley,
forging,
long distances,
chapped lips taste of the seas,

chapped lips dry,

the world is a different frontier line,
unmarked in forests,

let's emigrate to the land of We,

there are no patrols at the borders,
they are only in us
let's hold our hands around their necks,

when they are unconscious
we go to Night,
to the land of We,

the world is a different frontier line,
unmarked in forests.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Hraniční čára.
/ pro Tebe /

Lubomír Tomik

žijeme příběh
žijeme příběh
žijeme příběh

jednou tady nebudeme ,
prach sedne,
prach sedne,
na všechny příběhy,

bude to jinovatkou,
chladem,
větrem ,
deštěm,
Tvým dechem,

žij život živě,
jsme vedle sebe v podpalubí galér,
zakovaní,
cesty do dálek,
rozpraskané rty chuť moří,

rozpraskané rty vyschlé,

svět je je jiná hraniční čára,
v lesích neoznačená,

emigrujme do země My,

na hranicích nejsou patroly,
jsou jen v nás,
přidržme jim ruce kolem krku,

až budou v bezvědomí,
vyražme do Noci,
do země My,

svět je je jiná hraniční čára,
v lesích neoznačená.Narazil jsem na ,,Holubičí šeď“…

napsáno někdy před měsícem a najednou se objevila, proč ne ? Proč cokoli ne ? Po ránu, pro Tebe?

Fotografie od Pixabay na Pexels.com
Holubičí šeď.

Lubomír Tomik

Přidržela Jsi mi víčka kolíčky na prádlo.

Nejvíce nejšedší šedá,
na asfaltu ,
před lety na varšavském nádraží,
křesla interiéru Velké Pyramidy,
povodeň myšlenek ozářila muže šplhajícího vzhůru Galerií,

celou noc v hale nádraží chodila holubice,

jedno oko mrtvé,
šedé, uprostřed bílé,

šedě šednoucí jako popraskaná vlákna pavučiny,

úplně nejvíce šednoucí šedivá šedá,

Luigi Mayer se v roce 1801 poškrábal na bradě a začal skicovat,

chci Tě držet za ruku,
držím Tě za ruku,
držím Tě za ruku,
chci Tě držet za ruku.

Čas.
Zdá se, že nás rozdělil,
ne.
Fotografie od cottonbro na Pexels.com
Dove gray.

Lubomír Tomik

You held my eyelids with clothes pegs.

The grayest gray,
on asphalt,
years ago at Warsaw railway station,
armchairs of the interior of the Great Pyramid,
a flood of thoughts illuminated a man creeping up the Gallery,

a dove walked in the halen railway station all night,

one eye dead
gray, middle white,

gray graying like cracked cobwebs,

the most gray gray gray,

Luigi Mayer scratched his chin in 1801 and began sketching,

I want to hold your hand,
I'm holding your hand,
I'm holding your hand,
I want to hold your hand.

Time.
He seems to have divided us,
No.
https://collections.reading.ac.uk/wp-content/uploads/sites/9/2020/02/Featured-Item_Views-in-Egypt-1801.pdf

Pro Tebe, ale…opravdu…

…jsem před Tebou a dívám se Ti do očí a píši…a i kdyby článek četli dva lidé, na tom nezáleží, pro mne je to jako kdyz F.M. zpíval Jí, však víš….a jednou, už brzy, Ti poděkuji, když vše vyjde, velmi neobvykle, ale je to naše malé tajemství.

Máme spolu tajemství?

Máme, však víš, když tohle píši,hraje Bathory, song One road to Asa Bay, klip s příběhem, příběhem kolem natáčení.

A… opravdu, je to jako před tím kotlem ,davem,nebem…

Víš.

Pro mne je tak moc důležité, že JSI.

TY.

The night without You has no end.

Fotografie od Pixabay na Pexels.com
Noc bez Tebe nemá konce.

Lubomír Tomik

na břehu Ókeanu,
Athéna zadržovala tmu,

zapřela nohy do příboje,
rukama tlačila proti valícímu se kvádru času,


sunul se na Západ,
do pustiny

na březích Ókeanu,
 jsem Ti stavěl hrad z písku,
  moře byly hodiny minuty dny měsíce,

někdo jim zapomněl říct,
že mi Tě uloupili,
že mi Tě ukradli ,


někdo mi zapomněl říct,
že Ty musíš přece taky chtít,
jinak Athénu zavalí Noc, které nemá konce,
stále,
stále.
Fotografie od Hert Niks na Pexels.com
The night without You has no end.

Lubomír Tomik

on the shores of the Okean,
Athena held back the darkness,

 put Her feet in the surf,
 hands pushed against the rolling block of time,


moved to the West,
to the wilderness

I built a sand castle for You,
 on the banks of the Okean,
the sea were hours minutes days months

someone forgot to tell them
that they robbed You of me
that You were stolen from me


someone forgot to tell me
that You must want too
otherwise Athena will be overwhelmed by a night without end,
still,
still.
Fotografie od Erik Mclean na Pexels.com

Za noci zdvojených duší.

On the night of double souls.

Lubomír Tomik


Ben Hur's quad
slipped through the scenery of the the streets of gardens through parks,
around the houses without bells,
scenery

double souls,
doubled souls

cells without retouching

exploding in height,
like once frantic airliners left white streaks in the sky,
passengers' dreams remained at airports,
neatly packed in suitcases
and hand luggage.
Fotografie od SevenStorm JUHASZIMRUS na Pexels.com
Za noci zdvojených duší.

Lubomír Tomik

čtyřspřeží Bena Hura

kulisami se prosmýkalo, ulicemi, zahradami, parčíky,
kolem domů bez zvonků,
kulisami

zdvojené duše,
zdvojené duše

buňky bez retuše

explodující ve výšce,
jako kdysi zběsilá dopravní letadla zanechávala pruhy bílé na obloze,
sny cestujících zůstaly na letištích,
úhledně zabalené do kufrů 
a příručních zavazadel.
Fotografie od Aidan Carney na Pexels.com

Speciálně jen v češtině…

Slova, jaký je rozdíl mezi psaním a čtením mých slov ? Žádný , obětuj mne , ,,Obětuj mne na počest Marta.“

Dnes speciálně pro Tebe, pro M plus M, stejný kraj, stejná krev.

Jaký je mezi námi rozdíl ?

Žádný.

A tohle se vynořilo, když smečka máků vběhla travou do vlkového pole.

Slova, bez psaní,

jen slova.

Nebyly nikde a najednou jsem je říkal.

Ty.

Vy.

Zřejmě poblíž kontinentu Ideaspace leží Ostrov Vlčích Máků.