Thick. Hustá.

Hustá.

Lubomír Tomik

Pod stromem na němž byly na koncích větví zavěšená před vteřinou bijící srdce,

pod stromem je i má krev,
teplá,
měďnatá,
houstnoucí,
za letní noci jasných hvězd bez Tebe,

když se pak 
všechny kapky krve slily v jednu klokotající kaluž,

co asi myslíš, 
že z ní vyrostlo ?

Srdcovníky,
stromy touhy po Tobě,
po čemkoli co je spojené s Tebou,
po obrazu, myšlence,
slovu,
fotce,
pohledu na Tebe

srdcovník
strom srdcovník
aleje stromů srdcovníků
jimiž procházíš, 
ani o tom nevíš

proč to musí být tak silné, 
proč,
když jsem ležel na okraji cesty , krvácející,
jako přejetý pes,

proč jsem raději
nezemřel,

proč jsi mne nenechala jít ?

Když mne necháváš jít teď ?

Otázky bez odpovědi.
Nezodpovězené otázky.

Vzpomínky jsou strašlivé děvky,
vyškrábou mi oči a pak mne zneužijí a odhodí.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Thick.

Lubomír Tomik

Under the tree where the beating hearts were hanging at the ends of the branches a second ago,

my blood was under the tree too,
warm,
copper,
thickening
on a summer night of bright stars without You,

if then
all the drops merged into one gurgling pool,

what do you think
that it arose from her?

Hearwood tree,
trees of desire for You,
after anything connected with You,
after the image, the idea,
the word
photos,
looking at You

heartbeat,
heart tree,
heartwood,
alley of heartwood trees
which You go through
You don't even know about it

why does it have to be so strong
why,
when I lay on the side of the road, bleeding,
like a run over dog,

why I prefer
did not die

why didn't You let me go?

If You let me go now?

Question without answer .
Unanswered questions.

Memories are terrible whores,
they scratch my eyes and then abuse me,
 throw me away.

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s