Poslední dílek do …

…do skládačky, Básnické video z Vinárny Zlatá Vína ve Starém Městě… už jen příjemné čekání na dva verše namluvené laskavě D.O. a pak zveřejnění…tohle byla rvačka,tak komplikované video se střihem zvuku a obrazu jsem ještě asi nedělal… mezitím…,, Posunutý Posunovač..“ z větší části napsáno…jedna žena mi asi před měsícem u kávy vyprávěla :

,,Jsou lidé…a pak jsou posunovači.“

Zůstalo mi to v hlavě…a najednou…

Má láska se podívala pozorněji.

Podívala se pozorněji.  / Pro Tebe /

Lubomír Tomik

Přibila mne chvíle,
přibila mne k Tobě,
hřeby bez milosti a odmlouvání projely masem,
minuly kosti,
krev cákla do prachu

Přibily mne myšlenky,
přibily mne k Tobě navždy,
setkal jsem se s dívkou,
podívala se pozorněji,
na obloze byla najednou jiná souhvězdí,
plnou rychlostí se točily jiné vesmíry
a život kráčel okolo ,
kroky tak tichými, 
že si jich všimneš a otočíš se,
až zmizí v dálce,
za horizontem dní.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

She looked more closely. / For You, my Love /

Lubomír Tomik

I was nailed by a moment
nailed  to You
the nails passed through the flesh without mercy,
past bones,
blood splashed into the dust

I was nailed by thoughts on You,
nailed to you forever
I met a girl
she looked more closely,
there were other constellations in the sky,
other universes were spinning at full speed
and life walked around,
steps so quiet
that You will notice them a turned around,
when he passes by.

Karta na publikování této básně : Crowleyho tarot – 14 – Umění (probud.se)