Three times the tenth Kingdom. / For You /

Třikrát Desáté království.

Lubomír Tomik

buď mou průvodkyní,
buď mou průvodkyní,
v šatech do pasu,

Vládkyně
 Třikrát desátého Království,

v klidném místě,


kde se čas zastavil a není,
a za hranicemi lidského světa jsou stíny,

má Paní,
buď mou průvodkyní,
buď mou průvodkyní,
můj zázraku/ Z Wikipedie, článek o slovanské mytologii : 
,, Podsvětí zvané nav, někdy ležící za mořem, je chápáno jako klidné a vlhké místo. Vládl mu nejspíš Veles. V pohádkách se často Onen svět vyskytuje spíš jako říše přízračných bytostí než mrtvých duší. Bývá také nazýváno „Třikrát desáté království“, které leží za hranicemi lidského světa. Cesta do něj se většinou neobjede bez průvodce, který může být třeba čarodějnice, kůň či pták, případně bez pomoci kouzelného předmětu. Tento motiv může být ovlivněn sibiřským šamanismem a průvodce pak má funkci psychopompa." / 
Three Tenth Kingdom.

Lubomír Tomik

be my guide,
be my guide,
in a waist dress,

The ruler
 Three Tenth Kingdom,

in a quiet place,


where time has stopped and is not,
and beyond the borders of the human world are shadows,

my Lady,
be my guide,
be my guide,
my Miracle
/ From Wikipedia, an article about Slavic mythology:
"The underworld , sometimes lying behind the sea, is understood as a quiet and humid place. He was probably ruled by Veles. In fairy tales, the Otherworld often appears more as an empire of ghostly beings than dead souls. It is also called the "Three Tenth Kingdom", which lies beyond the borders of the human world. The journey to it usually does not go without a guide, which can be a witch, horse or bird, or without the help of a magical object. This motif may be influenced by Siberian shamanism, and the guide then has the function of a psychopomp. "/

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s