Včera uvězněný uvězněný na zahradě bouřkou…

… procházím starší věci a v roce 1997..

… úplně jsem na to zapomněl.

Nechci to mít stejné s nikým, s nikým, nechci na Tebe zapomenout

A na přístavišti v Hodoníně..

… krátké zastavení…

…a před přístavní restaurací…
… dvě bedny knih zdarma…
… zazubil jsem se .Ju.Tohle není připraveno..tohle je prostě drobná synchronicita.

Docela daleko od Starého Města, už si vše žije… vlastním životem.

A na cestě zpět… Brána Midianu.

Přinášíš mi štěstí…

…říkám Ti to pořád , včera navečer :

DĚKUJI Všem, kteří se na tomto úžasném čísle podíleli, přítelkyním, přátelům, domácím i zahraničním , pravidelným i náhodným návštěvníkům…a nejvíce Tobě, však víš, bez Tebe bych nebyl, nebo se stal jen stínem sebe sama.

I kdyby něco málo oslovilo, líbilo se jen jednomu člověku na planetě, stojí za to žít, zvednout zadek a něco dělat.

Rozesmát Tě. Překvapit Tě. Být tady pro Tebe.

Většinu času je to souboj na ostří nože, pořád stojí za to.

Děkuji.

Sny….

…se splní…trvá to desítky let, týdny, ale splní.

Čekání…najednou je vše Včera.

V úterý se splnily dva najednou …někdo lusknul prsty, bylo to TEĎ a bylo to úžasné.

Oba mají pokračování, zase čekání, jenže teď už jiné, je to sladké čekání, nejsladší.

A dnes mi ,,potřetí „…POTŘETÍ , vyšla karta ,, Crowleyho tarot – 06 – Zamilovaní (probud.se)

Yes.

Stojí za to o své sny bojovat, do poslední chvíle, i když se zdá, že je vše ztraceno, nikdy se nevzdat, nikdy.

Three times the tenth Kingdom. / For You /

Třikrát Desáté království.

Lubomír Tomik

buď mou průvodkyní,
buď mou průvodkyní,
v šatech do pasu,

Vládkyně
 Třikrát desátého Království,

v klidném místě,


kde se čas zastavil a není,
a za hranicemi lidského světa jsou stíny,

má Paní,
buď mou průvodkyní,
buď mou průvodkyní,
můj zázraku/ Z Wikipedie, článek o slovanské mytologii : 
,, Podsvětí zvané nav, někdy ležící za mořem, je chápáno jako klidné a vlhké místo. Vládl mu nejspíš Veles. V pohádkách se často Onen svět vyskytuje spíš jako říše přízračných bytostí než mrtvých duší. Bývá také nazýváno „Třikrát desáté království“, které leží za hranicemi lidského světa. Cesta do něj se většinou neobjede bez průvodce, který může být třeba čarodějnice, kůň či pták, případně bez pomoci kouzelného předmětu. Tento motiv může být ovlivněn sibiřským šamanismem a průvodce pak má funkci psychopompa." / 
Three Tenth Kingdom.

Lubomír Tomik

be my guide,
be my guide,
in a waist dress,

The ruler
 Three Tenth Kingdom,

in a quiet place,


where time has stopped and is not,
and beyond the borders of the human world are shadows,

my Lady,
be my guide,
be my guide,
my Miracle
/ From Wikipedia, an article about Slavic mythology:
"The underworld , sometimes lying behind the sea, is understood as a quiet and humid place. He was probably ruled by Veles. In fairy tales, the Otherworld often appears more as an empire of ghostly beings than dead souls. It is also called the "Three Tenth Kingdom", which lies beyond the borders of the human world. The journey to it usually does not go without a guide, which can be a witch, horse or bird, or without the help of a magical object. This motif may be influenced by Siberian shamanism, and the guide then has the function of a psychopomp. "/