Ve Studiu Shaark je práce hotova…

…zatímco včera nad Uherským Hradištěm zuřila tahle bouře/ foto L.T. / dnes nahrával Paul Speckmann poslední song s pracovním názvem ,,Calm before the Storm “ pro jeho chystané album, jak příhodné.
Ve Studio Shaark se začalo s úsměvem.
GO!

Paul pro své fanoušky přichystal několik nečekaných překvapení, jeho práce s hlasem je obdivuhodná. Vyzkoušel prakticky všechny odstíny svého hlasu , není to black metal, všechno není smrtelně vážné, fanoušci to jistě ocení, znovu- je to album pro všechny, kteří se otevřou hudbě, textům a je to možná více než kdy jindy, přístupné všem.

Dobrá práce!

Prássssskkkkkkk! /Foto ze včerejší noci L.T./

A mě se dnes ve Studio Shaark splnily dva sny.

První, být u prakticky celého tvůrčího procesu vzniku rockového alba, možnost být v zákulisí a bylo to ještě úžasnější, než jsem čekal.

Druhý, splnil se a…ukáže čas. We will see. Ale, YES. Chci Ti říct, že to byla jízda

a díky, Paule !

Včerejší bouře …

… nad naší garáží, nikdy jsem nic takového neviděl, blesky byly zvláštně zbarvené, do fialova, skoro žádné hromy, jen někde v dálce, přesto se blýskalo jako o život…

a o co jde, když ne o život…jsi v mém srdci tak hluboko, kdyby jsi věděla.

Všechny fotografie L.T. / bylo to složité , nakonec se mi to povedlo v rámci možností, stejně to sem píšu, jen proto abych mohl napsat, že…mi ale OPRAVDU scházíš, asi nejvíc od prokletého května 2019 , kdy se to stalo/

Běsnění s Leonardem v Holešově.

Včerejší výstava byla interaktivní….tedy…běsnění:

a teď…za pár hodin se mi splní sen…chci Ti to říct aspoň takhle , na dálku…ANO.

Ani nevíš, jak mne mrzí , že u toho nemůžeš být se mnou, přesto , budeš, BUDEŠ!!!!

Pojďme na to , lásko !

Autor fotografií : P.L.

Lovkyně na hřbitově.

Hunter in the cemetery.

Lubomír Tomik

A whisper swung over the wall,
shadow,
elegant figure blinked
the smell of daisies

suitable constellation of stars,
The beauty still woke up,
before someone buried a pitcher in the ground with the victim,
until someone forgot to return the tombstone to its place,
what is "your"?

How ironic I am for you,
he was never "good" enough,
what is "good"?

The huntress in the cemetery fired an arrow,
with a rumble he sank into a wooden cross by the wall,

in the middle of carved words
"He loved it
 - drnnnnkkkk, - died, naive "

in another reality there is no huntress, there is no cemetery, there is no arrow, no one has died,

we just walk down the street together,
nothing more.
Lovkyně na hřbitově.

Lubomír Tomik

Přes zeď se přehoupnul šepot,
stín,
elegantní postava se mihla,
vůní kopretin

vhodná konstalace hvězd,
Růženka se přesto probudila,
než někdo zakopal do země džbán s obětí,
než někdo zapomněl vrátit náhrobní desku na své místo,
co je to ,,své" ?

Jak je ironické, že jsem pro Tebe ,
nebyl nikdy dost ,,dobrý",
co je to ,,dobrý "?

Lovkyně na hřbitově vypustila šíp,
se zadrnčením se zabořil do dřevěného kříže u zdi,

doprostřed vyřezaných slov 
,, Miloval a ze 
 - drnnnnkkkk,- mřel, naivní "

v jiné realitě není lovkyně,není hřbitov, není šíp,nikdo nezemřel,

jen jdeme spolu ulicí,
nic víc.

Anně k svátku.

Anna for the holiday.

Lubomír Tomik

Kissing a muse is similar
galloping on a unicorn,

You know for sure
hoof prints in the sand on a midnight beach wash away the sea,

you are charming
in the rustling tide,

whispering unicorns at night,
whispering
whispering magic,
whispering magic formulas,
turn into someone else

be suddenly someone else
borrow skin
put her on and smile for a moment that lasts forever,
forget about this world.
Anně k svátku .

Lubomír Tomik

Líbat můzu je podobné 
                      cvalu na jednorožci,

Vy jistě víte,
otisky kopyt do písku na půlnoční pláži smývá moře,

půvabná jste,
           v ševelícím přílivu,

za noci šeptající jednorožci,
šeptající,
šeptající magické,
šeptající magické formule,
změnit se v někoho jiného,

být najednou někdo jiný,
vypůjčit si kůži,
obléci si ji a pousmát se ,

na chvíli trvající věčně ,
zapomenout na tento svět.