Tip…

… který dnes přišel nečekaně, darem , nápad, se objevil v okamžiku ,kdy jsem si vytáhl znovu ze 78 karet Crowleyho Tarotu kartu 0, Blázna.

Temnou báseň o železném stromu bych měl napsanou hned… obrazově zajímavá a pozitivní bude něco stát…je to výzva a bude mít dvě strany, temnotu, světlo, teď, pro Tebe.

o

Někdy prosté ,,Děkuji“ nestačí…

…věci se daly do pohybu.

Speciální ,,Děkuji“ letí Martině J. ze společnosti KOVOSTEEL Recycling, s.r.o. – Výkup železa a barevných kovů, prodej hutního materiálu, nakládání s odpadem

Zaparkovaný krokodýl znovu vyrazil.

V zimě byl zaparkován zde…ovšem přišlo léto a …
…vydal se do areálu KovoZoo! https://www.kovozoo.cz/

V Opavě, u hrobu Petra Bezruče…

…D.O. úžasně zachytila Maryčku Magdonovou….

Petr Bezruč

MARYČKA MAGDÓNOVA

Šel starý Magdón z Ostravy domů,
v bartovské harendě večer se stavil,
s rozbitou lebkou do příkopy pad.
Plakala Maryčka Magdónova.

Vůz plný uhlí se v koleji zvrátil.
Pod vozem zhasla Magdónova vdova.
Na Starých Hamrech pět vzlykalo sirot,
nejstarší Maryčka Magdónova.

Kdo se jich ujme a kdo jim dá chleba?
Budeš jim otcem a budeš jim matkou?
Myslíš, kdo doly má, má srdce taky
tak jak ty, Maryčko Magdónova?

Bez konce jsou lesy markýze Géra.
Otcové když v jeho robili dolech,
smí si vzít sirotek do klínu drva,
co pravíš, Maryčko Magdónova?

Maryčko, mrzne a není co jísti...
Na horách, na horách plno je dřeva...
Burmistr Hochfelder viděl tě sbírat,
má mlčet, Maryčko Magdónova?

Cos to za ženicha vybrala sobě?
Bodák má k rameni, na čapce peří,
drsné má čelo, ty jdeš s ním do Frydku,
půjdeš s ním, Maryčko Magdónova?

Cos to za nevěstu? Schýlená hlava,
fěrtoch máš na očích, do něho tekou
hořké a ohnivé krůpěje s lící,
co je ti, Maryčko Magdónova?

Frydečtí grosbyrgři, dámy ze Frydku
jízlivou budou se smáti ti řečí,
se synky uzří tě Hochfelder žid.
Jak je ti, Maryčko Magdónova?

V mrazivé chýši, tam ptáčata zbyla,
kdo se jich ujme a kdo jim dá chleba?
Nedbá pán bídných. Co znělo ti v srdci
po cestě, Maryčko Magdónova?

Maryčko, po straně ostré jsou skály,
podle nich kypí a utíká k Frydku
šumivá, divoká Ostravice.
Slyšíš ji, rozumíš, děvucho z hor?

Jeden skok nalevo, po všem je, po všem.
Černé tvé vlasy se na skále chytly,
bílé tvé ruce se zbarvily krví,
sbohem buď, Maryčko Magdónova!

Na Starých Hamrech na hřbitově při zdi
bez křížů, bez kvítí krčí se hroby.
Tam leží bez víry samovrazi.
Tam leží Maryčka Magdónova.

(Slezské písně, 1903)

Petr Bezruč – Wikipedie (wikipedia.org)

Autorka fotografií D.O.

Conflict diamonds for You. Konfliktní diamanty pro Tebe.

Conflict diamonds.

/ Pro Tebe /
Lubomír Tomik

Appeared on the market
quality royal stones,

pieces inviting a meter and a half square of human skin,
You wrapped me in ,

duvets for eternity,
I can always feel you in the night cold,

silvery skin in the moonlight
sewn hems of underwear,
conflict diamonds.
Konfliktní diamanty.

/For You /
Lubomír Tomik

Na trhu se objevily 
kvalitní královské kameny,

kousky zvící metru a půl čtverečního lidské kůže,
zabalila jsi mne do ní,

peřina na Věčnost,
už napořád Tě cítím v nočním chladu,

stříbřitá kůže v měsíčním svitu 
pošitá lemy spodního prádla,
konfliktní diamanty.