Dvě večerní čtení…

…na první, nesestříhanou verzi se smíchem a slovem ,,Bodka !“ na konci- ten den byl úžasný !- jsem právě narazil v PC při přípravě článku o dnešním večeru s Tebou…

,

A desolate, uncultivated paradise.

words: Lubomír T.
read and improvise: Dagmar O. and Jitka M.
recorded 20.4.21 in DARKov

the goal was everything
hot meat of Eve
Eva’s hot meat tasted good
desolate uncultivated paradise
the goal was everything
Eva’s hot meat tasted good
the goal was everything
desolate uncultivated paradise
hot meat of Eve
the goal was everything
a desolate, uncultivated paradise
the glowing flesh of Eve
did Eva’s hot meat taste?
and the goal was everything?
hot meat of Eve!
desolate uncultivated paradise!
and the goal was everything!
Eva’s hot meat tasted good
It tasted good.
It tasted good.
It tasted good.
It tasted good.
Eve’s hot meat.
Eve’s hot meat.
Eva’s hot meat tasted good
Eva’s hot meat tasted good

a pak dnešní…Zkouška čtení…na zahradě…tam jako vždy, v těchto dnech…

Aesthetic toy.

Lubomír Tomik

You are
the most beautiful giant machine,
crush everything in front of you.
You are
smiling Ganesha,
You pierced your fang
The Moon and my heart,
You’re in dark labs
the most beautiful proof of life after death,
You are in the shine of snow the top of K2,
I grit my teeth somewhere for overhang,
slowly solidifies already solidified!

A jsi se mou…aspoň takhle.

Z rozhovoru s Vincentem Cavanaghem z Anathemy…

,,A není o tomhle ten pravý rock, že si děláš hudbu čistě podle sebe?“

Jaké je měřítko úspěchu?

Nejsou to prachy, auta jako ze sci-fi…jen snad Tvůj úsměv, někdo ,koho se pár slov někde uvnitř letmo dotkne.

Fotky PL, na poslední z nich Tě vidím s ohnivou maskou,Paní Lesa.

Rok…

… píšu pro Tebe na WordPress.com . Předtím 12 let psaní na zrušené http://www.saintofkillers.cz, WordPress je úžasný nástroj ke zhmotnění myšlenek, aby se staly realitou, kouzlo, které pro Tebe můžu každý den udělat.

Víš co to je žít s někým rok, někdy celé dny?

Zkus si to prosím představit a pousměj se.

Pro Tebe. For You.

For you.

Lubomír Tomik

I sharpened the words for You,
until it was like pieces of a mirror,
 handed them to You with bleeding palms,

in the last moment You backed away,
the words fell to the ground from the granite cubes,
with the ringing  shattered into a million pieces and
WE both laughed.

Just,
as before,

without restraints,
as before,

before time deprives us of all luxury,
which we enjoyed.
Pro Tebe.

Lubomír Tomik

Pro Tebe jsem naostřil slova,
až byla podobna kusům zrcadla,
krvácejícími dlaněmi Ti je podal,

v poslední chvíli jsi ucukla zpět,
slova dopadla na zem ze žulových kostek,
se zazvoněním se roztříštila na milion kusů a 
oba jsme se rozesmáli.

Jen tak, 
jako kdysi,

bez zábran,
jako kdysi,

než nás čas zbavil všeho luxusu,
který jsme si užívali.