Haiku.

Letní voda Tvá,
stříbro stéká po těle.
Slunce vysoko.

XXXXXXXXXXXXXXXXX

Your summer water,
silver flows down the body.
Sun high above us.


XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Snažil jsem se dodržet pravidla o psaní haiku, nakonec...nejsou žádná pravidla, není co dodržovat, není proč se snažit.
Jen Ty.
A jen obraz lesknoucí se vody v záplavě slunečních paprsků stékajících po Tvé kůži.

Logické zdůvodnění : Nemožné .

Crowleyho Tarot, dnes.

Mícháno, vyloženo:

Minulost – Žal : Tři Meče. OK. To bylo.Crowleyho tarot – Malá arkána – Trojka mečů (probud.se)

Přítomnost – Umění :Trumfy Právě jsem přepsal ,,Pohyblivé terče.“ To je . Crowleyho tarot – 14 – Umění (probud.se)

Budoucnost – Slunce : Trumfy Spolupráce . To bude. Crowleyho tarot – 19 – Slunce (probud.se)

K Slunci ještě jedna otázka :

vyloženo: UNIVERSUM Crowleyho tarot – 21 – Vesmír (probud.se)

Výpočet Karty zrození:

2 0 0 1

výsledek

21 = karta Universum je životním symbolem osobnosti Crowleyho tarot – 21 – Vesmír (probud.se)
3 = karta Císařovny je životním symbolem duše…a ta vyšla včera.Crowleyho tarot – 03 – Císařovna (probud.se)

Logické zdůvodnění : Nemožné.

UNIVERSUM.

Mé celé Universum jsi Ty.

Movable targets. Pohyblivé terče.

Movable targets.

Lubomír Tomik

The Flowers were moving targets,
The Flowers were moving targets

You killed me over and over Again
You execute me without Mercy,

the Flowers were moving targets,
You kill me every day without Mercy,

flowers I can't give you,
because I don't know when

the Flowers were moving targets,
You will push my body over the edge of the pit into the embrace of the mass grave,
all those hands
feet
eyes
heads

"THUMP !"
the body falls on a sweet pile of dead

the Flowers were moving targets,
only a fool or a poet would take Flowers for the last journey,
they reminded me of You

The girl who pulled me out of reality of dyinG

The Flowers are moving targets
Targets Targets Targets
targets
targets

targets.

Cut your shadow in my back,
I have worn the tatoo first letter of Your name foreveR.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pohyblivé terče.


Lubomír Tomik

Květy byly pohyblivé terče,
květy byly pohyblivé terče

zabíjela jsi mne stále znovu,
Popravuješ mne bez Milosti,

květy byly pohyblivé terče,
Vraždíš mne každý den bez Milosti,

květy které Ti nemůžu dát,
protože nevím kdy

květy byly pohyblivé terče,
nohou mne postrčíš přes okraj jámy do objetí masového hrobu,
všechny ty ruce
nohy
oči
hlavy

,,ŽUCH!“
dopadne tělo na nasládlou hromadu mrtvých

květiny byly pohyblivé terče,
jen blázen nebo básník by si na poslední cestu vzal květiny,
připomínaly mi Tebe,

Dívku, která mne vytrhla z realitY,

květy jsou pohyblivé terče
terče terče terče
terče
terče

terče.

Vyřízni mi do zad Tvůj stíN,
Vytetované první písmeno Tvého jména už nosím navždY.