Estetická hračka. Aesthetic toy.

Aesthetic toy.

Lubomír Tomik

You are
the most beautiful giant machine,
crush everything in front of you.

You are
smiling Ganesha,
You pierced your fang
The Moon and my heart,

You're in dark labs
the most beautiful proof of life after death,
You are in the shine of snow the top of K2,

I grit my teeth somewhere for overhang,
slowly solidifies already solidified!
Estetická hračka.

Lubomír Tomik

Jsi
nejkrásnější gigantický stroj,
drtíš vše před sebou.

Jsi
usmívající se Ganéša,
propíchla jsi svým klem
Měsíc a mé srdce,

jsi v setmělých laboratořích
nejkrásnější důkaz života,
jsi v lesku sněhu vrcholek Ká Dvojky,

někde pro převisem drkotám zuby,
pomalu tuhne už ztuhlé !