Zvláštní dárek pro Tebe…

…and for Jaskiers, get well my friend!

Neznámý hudebník na ulici, hrál skvěle, dával do toho všechno….., zastavil jsem se u něj s myšlenkou na Tebe a Jaskierse – Něco od Nirvany? ….a začal fantasticky hrát :

Samozřejmě jsem mu do pouzdra něco málo přidal.., ať si splní svůj sen. To je hodně důležité, kde bychom byli, beze snů? Žili bychom v probdělých nocích, jako já teď.

U kašny ve videu se mi jeden sen na chvíli splnil.

Pamatuješ ?

Nikdy nezapomenu.

Neustále se v té ráně šťourám, neustále, prsty tlačí už na skoro zahojenou jizvu, stačí jedno takové vystoupení, slovo, tón, během něhož jsi byla se mnou a jsi zpátky.

Perfektní vystoupení, posuď sama, kolik do toho dává, i když lidé se teprve scházeli na očekávaný koncert jiných hudebníků…ale tohle bylo zahřívací kolo a nemělo chybu, díky!

Video publikuji s jeho svolením, ani jeden nejsme držitelé autorských práv k songu.

Chce jen svou šanci.

Uhnětla jsi mne z červené hlíny.

Made of red clay.

Lubomír Tomik

You kneaded me out of red clay,
I’m just kissing your shadow,
shimmering and fading,
I’m just surrounded by a wasteland

if sadness is a swamp,
she just closed over me,
choking and diving below is suddenly different,
at the bottom is Lewis Caroll’s world,
Alice screams in astonishment,

barriers have fallen at the borders,
guys walk around the line with loaded submachine guns,
I smiled and
stepped against them,
without respirator,
perfectly infected with the virus of You,

Who did you knead it from red clay?

/Researchers have found Hebrew roots in the name Adam. In this language it means „made of red clay“./

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Z červené hlíny.

Lubomír Tomik

Uhnětla jsi mne z červené hlíny,
líbám už jen Tvůj stín,
mihotavý a blednoucí,
už mne obklopuje jen pustina

jestli je smutek bažina,
 právě se nade mnou zavřela,
dusit se a nořit se níže je najednou jiné,
u dna je svět Lewise Carolla,
Alenky ječící údivem,

na hranicích padly závory,
chlápci obchází čáru s nabitými samopaly,
pousmál jsem se a
vykročil proti nim,
bez respirátoru,
dokonale nakažený virem Tebe,

Koho jsi to uhnětla z červené hlíny ?


/Výzkumníci našli hebrejské kořeny ve jménu Adam. V tomto jazyce to znamená "​vyrobené z červené hlíny"./