Mezitím na zámku Dětenice…

Autorka fotografie : D.O.

…v místním parku socha Barbory, jejíž tři fotografie mi D.O. laskavě zaslala , jsou velice povedené, vystavím kolem nich …. nevím, něco.

Zatim jen foto zámku,jako obraz,D.O. má pro fotografování správné oko a nejen to.

https://cs.m.wikipedia.org/wiki/D%C4%9Btenice_(z%C3%A1mek)

Hudební doprovod.

Hudební doprovod k ,, Rozhovoru v polích. “ :

Napoleonic Battle: 18th Century: Re-enactment – Napoleonic Battle Re-enactment, with fighting, cannon, muskets, distant bagpipes & drums. (18th Century battle re-enactment recorded in East Sussex.)


Barong Dance – medium close-up to medium distance drums, bells & other percussion instruments. background shouts from dancers. N.B. Religious dancing style, Barong being mythical figure representing good.

Volně přístupný a neziskově použitelný z Archivu BBC, plus elektrická kytara, plus …ano, dokončuji zvukovou stopu k básni ve Strašidelném Hradě na pouti.

Elektrická kytara.

Odkud bude …

…mé další krátké video ? Klidně to můžu říci, již to nebude několik měsíců, jako v případě letounu z Nagana, již se nestane něco podobného, vždy to budu oznamovat těsně před zveřejněním a ne několik měsíců dopředu.

Chybami se člověk učí.

Někdy platí : -Mlčeti zlato.-

Báseň o lánech stehenních kostí bude zevnitř…..ze….

Bude to jízda.

Glycon in Czech republic ?

První co mne napadlo, když jsem malbu uviděl – Glycon !!!!- Pak ,opatrněji, v Česku asi nee….ale byla to najednou lidská hlava na hadím těle…tedy Glycon – Wikipedia

Když se v sobotu přepisovala Bible na Velehradě, Soudcům 7: 13-14. – Midian Poet , byla reprodukce malby součástí místnosti.

Alane, jsi všude.

,,Following his „coming out“ as a magician in 1993, the English comic book writer and occultist Alan Moore has declared himself a devotee of Glycon, preferring the belief in a hoax deity „because [he is] not likely to start believing that glove puppet created the universe or anything dangerous like that.“

Žulová kostka. Granite cube.

Granite cube.

Lubomír Tomik

the borrowed time was not far away,
 just really FAR away,

we danced together on a granite cube,
was only ours for a while

and dance,
           it was something,
palms ingrown,
 to each other
                  imprinted,
when you did a graceful pirouette,
our eyes met and
You were the brightest city on the plain without end,

finally the square where we danced,
there was only one granite cube out of millions,
quartz reflections,
cat heads, dragon heads, our heads,

whatever You want
you didn't want anything

You just didn't let me live with you
 stapling a broken heart,
 by dark green
                             thread.
Kostka žuly.

Lubomír Tomik

vypůjčený čas nebyl vzdálen,
byl jen opravdu daleko,

tančili jsme spolu na kostce žuly,
byla naše jen chvíli, 

a tanec,
           to bylo něco,
dlaně vrosteny v sebe,
 jeden do druhého,
                  otisknuti,
když jsi udělala ladnou piruetu,
naše oči se setkaly a 
byla jsi to nejjasnější město na planině bez konce,

nakonec náměstí, na němž jsme tančili,
byla jen jedna žulová kostka z milionů,
odlesky křemence,
kočičí hlavy, dračí hlavy, naše hlavy,

cokoli co by jsi chtěla,
nechtěla jsi nic,

jen jsi mne se sebou nenechala žít,
látání zlomeného srdce,
tmavě zelená
                                 nit.