Enchanted coin. Začarovaná mince.

Enchanted coin.

Lubomír Tomik

I spread the thickest darkness
and he pulled You out,
light flooded with light

You were an exceptional state of miracles,
the moment I gave up everything,
You went to sleep
visible had to be hidden,
suffocating in the rhythm of absolute perfection,

My love,
You better sign me up for the tournament
with Saturn rings,
smile from a distance sometimes and I'll live with it,
 new lights cast new shadows,
cover a lot,

nose at dusk, sad eyes,
 chin,
in the shape of a cup of poppy
and a smile
ringing and wide,
as if an enchanted coin rolled on the floor of a basilica,
and I'll bend over for her.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Začarovaná mince.

Lubomír Tomik

Rozhrnul jsem nejhustší tmu
a vytáhnul Tě ven,
světlo zalité světlem

byla jsi výjimečným stavem zázraku
ve chvíli kdy jsem všechno vzdal,
šla jsi spát,
viditelné muselo být skryto,
dusící se v rytmu naprosté dokonalosti,

Má lásko,
raději mne přihlas na turnaj
s prstenci Saturnů,
usměj se občas z povzdálí a budu s tím žít,
 nová světla vrhají nové stíny,
zakryjí hodně,

nosík za soumraku,  smutné oči,
 brada,
ve tvaru kalichu máku
a úsměv,
zvonivý a široký,
jako když se po podlaze baziliky kutálí začarovaná mince,
a já se pro ni sehnu.

Soudcům 7: 13-14.

Judges 7:13-14


Common English Bible


13 Just when Gideon arrived, there was a man telling his friend about a dream. He said, “Get this! I had a dream that a loaf of barley bread was rolling into the Midianite camp. It came to a tent and hit it, and the tent collapsed. In fact, it rolled the tent over upside down, so it fell flat.”

14 His friend replied, “Can this be anything other than the sword of the Israelite Gideon, Joash’s son? God has handed over Midian and its entire camp to him!”

Soudcům 7: 13-14

13 Jakmile Gedeon přišel, zaslechl, jak jeden voják vypráví druhému svůj sen: „Víš, zdál se mi takový sen: Viděl jsem, jak se na midiánský tábor valil pecen ječného chleba. Dostal se až ke stanu a vrazil do něj tak, že ho převrátil vzhůru nohama a zbořil.“

14 Na to mu ten druhý odpověděl: „To může být jen meč Izraelce Gedeona, syna Joašova. Bůh mu dal do rukou Midiánce a celý tábor!

Přesně tyhle verše z Bible přede mne položila paní Marta, když jsem se dnes přidal k projektu ,,Velehradského rukopisu „, přepisování Bible Na Velehradě budou popatnácté ručně přepisovat Bibli – Církev.cz (cirkev.cz)

• Počet veršů ve Starém zákoně: 23,214 , z něhož pochází uvedené dva verše,

počet veršů v Novém zákoně: 7,959, dostanu na přepsání slov z Bible zrovna tyhle dva.

JAK SE JMENUJE MÁ STRÁNKA ? Co mám vytetováno na pravé ruce ? Včera to nevyšlo, mohl jsem přepisovat úplně jiné verše,dnes jsem přišel až se zpožděním, prostě to takhle, mělo, muselo…cokoli…být.

Kdysi bych napsal TY, jenže to už není zdaleka pravda, takhle všechno končí, semelou nás jiné mlýny, pozvolna upadneme v zapomnění, čas je neúprosný, po půl roce už ani nevím jak vypadáš, jak moc Ti to sluší….

Tohle už není synchronicita, náhoda, cokoli,

ukazatel na cestě, jdu správně, i když kulhavým nejistým krokem a Ty už nejsi se mnou, jdu správným směrem, chtěl bych jít k Tobě, to už asi nejde, přesto, jdu správným směrem.

Přepsal jsem je s údivem ,nad životem, nad vším, co se během posledních dvou dní stalo, koho jsem potkal a a co zažil .
Tady , na půdě Velehradu Velehrad – Wikipedie (wikipedia.org), pár metrů od kopie Turínské plátno – Wikipedie (wikipedia.org)
Noční Velehrad, bazilika z druhé strany….přímo tady, po levé straně na fotografii, v podzemí, jsem měl to štěstí číst své básně pro Tebe,Čtení v podzemí. Pro Tebe. – YouTube 14.12.20, to je tak dávno, jako by to bylo v minulém životě a taky že bylo.