Dialog in the femur fields of Fantasy.

Dialog in the femur fields of fantasy.

Lubomír Tomik

"We go through the femur fields together in a monotonous whisper, in summer breeze,
You stopped and said:

-I would like to be the Moon and look at the Earth below me ...-

I lowered my eyes and whispered:

-You know ,it's hard to be the Moon when you're The Sun."-

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


Rozhovor na polích stehenních kostí Fantazie.

Lubomír Tomik
,,Procházíme spolu lány stehenních kostí v monotónním šepotu,v letním vánku,
zastavila jsi se a řekla :

-Chtěla bych být Měsíc a dívat se na Zemi pod sebou...-

Sklopil jsem oči a zašeptal :

-Víš, je těžké být Měsíc, když jsi Slunce.-

Kirké.

Circé.

Lubomír Tomik

Circé changed Odysseus' men
in a red roses,
I gathered them, tied  in a bouquet and
stood at Your door.

The bell buzzed indefinitely,
You weren't home.

Story of my life.
Kirké.

Lubomír Tomik

Kirké změnila Odysseovy muže
v rudé růže,
posbíral jsem je, svázal do kytice a 
stál u Tvých dveří.

Zvonek nekonečně dlouho bzučel,
nebyla jsi doma.

Příběh mého života.

Ještě…

…začátkem týdne jsem musel kvůli svému zranění do Prahy…zde pár fotografií pořízených mnou …

…nic jsem nevyhledával, belhal jsem kolem v průběhu dvou dní, jako bych měl k noze přišité čertovo kopyto.