Eroplán z N. / pro Tebe / An Airplane of N. / for You /

Napsáno, čteno, nafoceno, natočeno pro Tebe 24.6.21 v Leteckém Muzeu v Kunovicích
https://www.muzeum-kunovice.cz/ Děkuji p. Martinu Hrabcovi za šanci.
Hudba: Rajasthan Musicians – Blowing across the top of a water urn. Some voices in background. N.B.
Exact location of this recording is unknown, from BBC Sound Effect for free.
Lyrics : https://midianpoet.com/2021/07/02/air…

Eso mečů na Eroplán z Nagána….

…ze 78 karet Crowleyho Trotu je to :

Crowleyho tarot  – Malá arkána – Meče

 Crowley - eso mecu Eso mečů Eso mečů představuje průzračnost myšlení, ale i nápaditost a originalitu na mentální úrovni. Je to stav mysli, která nezná pochyb. Mraky ve spodní části karty symbolizují překonání pochyb i vnitřních zmatků. Eso mečů tak ztělesňuje tvůrčí a inspirované myšlení plné originálních nápadů. Je obrazem rozšířeného vědomí, které pochopilo všechny souvislosti. Tvořivost mysli tu ilustruje zelený meč. Tato mysl všechno přijala a se vším se vyrovnala, a přesto zůstává hluboce vnímavá, jak to naznačují dva půlměsíce na rukojeti meče. Je otevřená své dynamické energii (slunce na rukojeti) a neustále v ní probíhá proces obrody, při kterém je staré nahrazováno novým (had na rukojeti meče).

Meč protíná korunu na znamení rozšířeného vědomí. Koruna totiž představuje zkušenost, která je nám důvěrně známá, případně symbolizuje mysl, která obsáhla další, dosud neznámý rozměr svého vědomí. Vznesla se nad oblaka pochyb a vnitřního zmatku a vstoupila tak do nového světa plného světla a průzračnosti. Metafora by tento stav mysli popsala jako zářivě modrou oblohu bez mráčku. Z pohledu tibetského buddhismu jde o stav mysli, který se nazývá „vědomím zářícího démantu“.
Eso mečů je spojováno se vzdušnými měsíci Vah (21. září – 21. října), Vodnáře (21. ledna – 21. února) a Blíženců (21. května – 21. června). Všechna Esa reprezentují období jednoho roku. Jestliže si tuto kartu vytáhnete, měli byste tedy svého potenciálu tvořivosti a inspirace, který je zdrojem vašich nových idejí, během tohoto roku plně využívat. Eso mečů je pro vás celkově předzvěstí dobrého roku, ve kterém budete moci realizovat své originální nápady nebo uskutečnit svůj velký sen. I váš cíl bude v tomto roce na dosah, jistěproto, že cit pro správnou volbu bude u vás na nej vyšší úrovni. Tato pozitivní energie se ještě zesílí během měsíců ve znamení Vah, Vodnáře a Blíženců. V této době také snadněji pochopíte strukturu uvažování osob, které se v těchto znameních narodily a které jsou pro vás něčím důležité. Tento symbol podporuje činnosti spojené se psaním, vydáváním a výzkumem na kterémkoli poli. Naznačuje, že vám nic nebrání v tom, abyste volně čerpali ze svého vnitřního zdroje tvořivého myšlení, vynikajících nápadů a intuitivního myšlení. Z mýtického hlediska je Eso mečů spojeno s králem Artušem a kulatým stolem. Eso mečů je obrazem hledání svátého Grálu a přijetí moudrosti, která se uvolní vytažením meče uvězněného v kameni.

An Airplane of N. Eroplán z N.

Asi od léta minulého roku jsem si s tou myšlenkou pohrával- na čtení poezie v Naganském expresu-, přešel podzim, Nový rok a 7.1.21 jsem poprvé žádal pana Martina Hrabce z Letecké muzeum v Kunovicích (muzeum-kunovice.cz) , nakonec 24.6. nejdříve One man army Paul Speckmann… – Midian Poet a potom bylo 24.6.21 od 17.00 do 18.00 pronajato na hodinu samotné letadlo, díky za šanci.

Pro mé přátele v zahraničí je text přeložen do angličtiny:

An Airplane of N.


Lubomír Tomik

,,Is there only one bride in the New Jerusalem,
with Your eyes,

is there only one beauty in the New Jerusalem,
measured by William Blake,

are we still human when we do not know the difference between good and evil,
between flesh and Love? ""Just keep going!
I stand before You, in the Airplane of Nagano,
the door opens !!! "

When they open,
when i open
when You open imagination,

the Pyramids, the Leaning Towers and the Towers of Babylon will shine on the light,
hanging gardens of Semiramis, crawling lying down,
millions of butterflies sit gracefully and pupate and eat leaves,


KILOHEAVENWINGSBIRDs changin
into eggs in flight and crack on contact with the ground,
an endless pound omelette is fried in the sun,
one morning we will wake up and we will also be exhibited in the museum,
only the labels in the showcases are marble,

Columbus bursts into the light in the soaked shoes of the tide,
brutal Einstein zigzags among the cauliflowers of atomic bombs,
You dance on them and jump from one to the other
and You jump in time,
You are with me again, I am with You again,
You lead an army under the flags,
armored mantises on peacocks jump out of the fuselage and command "AT THE ATTACK!"

YOU will come upon the light and overshadow the sun,
all hours of hard work and sweat and renunciation are kept in the hull,
in the shape of
 gold medals,
and in their flashes,

is there only one bride in the New Jerusalem,
with Your eyes

is there only one beauty in the New Jerusalem,
measured by William Blake,

are we still human when we do not know the difference between good and evil,
between flesh and Love?


I say goodbye, best regards,
I also rush out
from the Nagano Express,


I will shake off all sorrow
we disappear together, 
                   we disappear.

 Three Times Snapping A FingeR.,,is there only one bride in the New Jerusalem,
with Your eyes

is there only one beauty in the New Jerusalem,
measured by William Blake,

are we still human when we do not know the difference between good and evil,
between flesh and Love? "
Eroplán z N.

Lubomír Tomik

,,copak je v Novém Jeruzalémě jen jedna kráska,
vyměřena Williamem Blakem,
copak jsme ještě lidé, když nepoznáme rozdíl mezi dobrem a zlem,
mezi masem a Láskou ?“,,Jen račte dál !
Stojím tu před Váma, v Eroplánu z Nagána,
dveře se otevírají!!!“

Když se otevřou, 
když se otevřu , 
když se otevřeš fantazii,

na světlo vtrhnou pyramidy, šikmé a babylonské věže,
visuté zahrady Semiramidiny, plazí se vleže,
miliony motýlů ladně dosednou a zakuklí se a požírají listy,
kilobříci se v letu mění ve vejce a rozprskávají se při kontaktu se zemí,
na slunci se smaží nekonečná kilobříčí omeleta,
jednoho rána se probudíme a budeme taky vystaveni v muzeu,
jen popisky ve vitrínách jsou mramorové ,

na světlo vtrhne Kolumbus v promočených střevících od přílivu,
zježený Einstein kličkuje mezi květáky atomových bomb,
tančíš na nich a přeskakuješ z jednoho na druhý
a přeskakuješ v čase, 
jsi znovu se mnou, jsem znovu s Tebou,
vedeš vojsko pod praporci,
obrněné kudlanky na pávech vyrážejí z trupu letounu a velíš ,,K ÚTOKU !“

na světlo vtrhneš TY a zastíníš slunce ,
v trupu jsou uschovány všechny hodiny dřiny a potu a odříkání,
ve tvaru
 zlatých medailí ,
a v jejich záblescích,


copak je v Novém Jeruzalémě jen jedna nevěsta,
s Tvýma očima,
copak je v Novém Jeruzalémě jen jedna kráska,
vyměřena Williamem Blakem,
copak jsme ještě lidé, když nepoznáme rozdíl mezi dobrem a zlem,
mezi masem a Láskou ?


Loučím se , s pozdravem,
též se hrnu ven 
z Naganského expresu,
všechen smutek setřesu,
zmizíme spolu ,zmizíme,


 Třikrát Lusknutí Prstu.


,,copak je v Novém Jeruzalémě jen jedna kráska,
vyměřena Williamem Blakem,
copak jsme ještě lidé, když nepoznáme rozdíl mezi dobrem a zlem,
mezi masem a Láskou ?“

… dnes ve 20.00 přistane Naganský Expres u mne na YouTube kanálu a tohle je text napsaný během týdne ,čtený, pak vzniklo video, přimíchal jsem do zvukové stopy hudbu z Rajasthánu volně dostupnou komukoli z archivu BBC, pár ženských úsměvů, pousmání, nastříhal fotky s videem, vytvořil různé stupně hlasitosti, aby se můj hlas překrýval, vše s pomocí jednoho diktafonu Phillips, smíchal to v programech na obyčejném notebooku, všechny rozdíly v hlasitosti jsou ve videu schválně, chcete-li slyšet co se tam říká, bylo by dobré si zesílit nebo zeslabit zvuk, tohle opravdu není nějaký nekonečný seriál, kde se na hodinu v křesle vypne mozek, nebo nějaká tv show. Tady je to pár minut .

Opravdu jsem si myslel, že jsem první, koho něco podobného napadlo, číst v letadle z Nagana, pro to ,co letoun z Nagana představuje pro všechny, i fanoušky ,i pro Česko ,pro jeho symbol, pro Naději na vítězství nad čímkoli, vidím ale, že Alan Moore má pravdu s

“Ideaspace, where philosophies are land masses and religions are probably whole countries, might contain flora and fauna that are native to it, creatures of this conceptual world that are made from ideas in the same way that we creatures of the material world are made from matter. This could conceivably explain phantoms, angels, demons, gods, djinns, grey aliens, elves, pixies…”

Ideaspace, volně přístupná komukoliv, pro mne je to jako sáhnout do mraků a držet v ruce slova…., objevují se podobné projekty a můj je dostatečně …originální , tedy přeji kolegům hodně zdaru, opravdu na čtení dělám od loňského léta a nenechal jsem se nikým ovlivnit ,pro mne je to jedna ze synchronicit, v nichž žiji, dnes mluvím s D.O. telefonem a kolem ní projede kamion na němž je velkým písmem napsáno Lubomir…jak je něco takového asi pravděpodobného ?

A to , že si vytáhnu dnes kartu Crowleyho Tarotu ,,Slunce “ a před chvílí ,,Aeon“ které následují po sobě… ještě si dnes vytáhnu kartu na Eroplán z N., to bude zajímavé.

Díky Martině z KOVOSTEEL Recycling, s.r.o. – Výkup železa a barevných kovů, prodej hutního materiálu, nakládání s odpadem,

když mne nechala na hodinu unést jejich letadlo v Otoč to na Mnichov. – YouTube,

když mne nechala přespat na jejich lodi Naděje ,Vzhůru na palubu. – YouTube,

Paulu Speckmannovi díky za vlčí záležitosti v In the shadows. – YouTube

D.O a JM za neuvěřitelné chvíle v pokoji vytrženém z času a prostoru, Pustý, neobdělaný ráj . / Pro Tebe / – YouTube

na konci je tedy Naganský Expres a kdoví, co bude dál,

díky Tobě, však víš.

A Naganský Expres už se blíží na přistání , tedy za hodinu na viděnou, už si chystám zelený klobouk, sako a černobílou kouzelnickou hůlku, blíží se fantazie a láska z oblohy.

Nenapsal jsem do notesu tužkou na papír slova ,,bílé řídítka „…

…neviděl je na hrobu Filipa Topola ?

…a dnes…při zákroku ve Zlínské Nemocnici, kdy jsem dostal dávku paprsků doktora Roentgena…
… přístroj vypadal takto …
….a černé rukojeti…to jsou už jen třešničky na dortu.

Fotografováno mnou, se svolením.

Znovu a znovu, napíši slova, ony se zhmotní, realita je…. potrhaná ?

Pohled za oponu ?

Právě píši tužkou na papír SLOVA a ony se STANOU:

Aniž bych hledal…

…okamžitě se nabídla další báječná možnost čtení , tohle by byla jízda…spíše…něco jiného.

Ráno jsem rozepsal ,,Čas je vězení “ : – čas je vězení na ostrově If,- první verš.

SYNCHRONICITA… nebude to na ostrově If …spíše na cestě k němu a nebudu při ní sám, jsou tam další cestující.

Výzva.

Pro Tebe.