Při překladu básně ,,Eroplán z N“….

…jak přeložit z češtiny do angličtiny slovo ,, kilobřík “ ?

Jde o slovo ,, kolibřík „,

Fotografie od Pixabay na Pexels.com

ovšem ve fantazii básně ,,Eroplán z N. “ je všechno možné a ,,kolibřík “ se změní na

,,KILOBŘÍK“.

tedy ,, hummingbird “ na ….

,,kiloingbird“?

,,killingbird“ asi ne , protože …..The Native American word -hummingbird- meaning is associated with healing, wisdom, endurance. The little bird is also a messenger sent from heaven.

To je výzva !

Po nějakéééééééééééééééééé chvíli.

Bude to… KILOHEAVENWINGSBIRD ?

We will see.

Dělám na tomhle videu možná rok a jedno slovo mne nezastaví.

Nic mne nezastaví, když jsi tady Ty.

English lyrics to 0:58 sec Poem in Prague…

… for You on Vyšehrad – Wikipedie (wikipedia.org)

recited by heart from my tearing memory...for You :


,,my eyes gnaw,
You step into my dream

without grumbling,
without asking,

can't wait,
what hesitation

You include me with sweets,
how the pale blue velvet of the Night covers the dying"

Eroplán z N. právě…

…dokončen.

Přepsat text, přeložit do angličtiny pro mé přátele v zahraničí. Zbývá den a pár hodin do premiéry, upravit doprovodná slova…

…a po dvou dnech v našem hlavním městě, kvůli mému zranění, zpět doma, zpět tady, zpět s Tebou.

Včera , když jsem byl na Olšanských hřbitovech za Filipem Topolem, cestou zpět jsem narazil na

…hrob Ivana Hlinky… Ivan Hlinka – Wikipedie (wikipedia.org)… PŘÍSAHÁM, NEVĚDĚL jsem , že tam je pohřbený, vím jen že zemřel a když jsem uviděl jeho jméno, zastavilo se mi srdce…a v takových drobných synchronicitách žiji, vše se změnilo od zážitků v komatu a umělém spánku po nehodě, před dvěma lety.

Možná jsem ještě stále v něm a tohle všechno, je jen sen.

Cortez burned his ships.

Cortez burned his ships.


Lubomír Tomik


Cortez burned his ships,
                      so I can never see You again
Cortez burned his ships,
                      put hands on hips and said dramatically:

"What kind of fish do we have?"

Cortez burned his ships,
                      salamander did not burn in the fire and
 walked down the colchid plane
   interwoven with shiny stripes of rivers,
      overgrown with impenetrable forests,
                  the forests of Your eyes,

Cortez burned his ships,
I sprinkled my head with ashes from their charred skeletons
                 still waiting in the surf after the darkness,

after darkness I am waiting for the light of You and
I see it's useless,


Cortez burned his ships and we went inland.
Cortéz spálil své lodě.


Lubomír Tomik


Cortéz spálil své lodě,
                  abych Tě už nikdy nemohl vidět,
Cortéz spálil své lodě,
                  dal si ruce v bok a dramaticky pronesl :

,,Jakou si dáme rybu ?“

Cortéz spálil své lodě,
                  salamandr v ohni neshořel a 
vykračoval si kolchidskou rovinou
         protkanou lesklými pruhy řek,
                  porostlou neprostupnými pralesy, 
                                    pralesy Tvých očí,

Cortéz spálil své lodě,
posypal jsem si hlavu popelem z jejich ohořelých koster
                    po temnotě stále v příboji čekám,

po temnotě čekám na světlo Tebe a
vidím, že je to k ničemu,

Cortéz spálil své lodě a vydali jsme se do vnitrozemí.

U hrobu Filipa Topola.

U hrobu Filipa Topola.

Lubomír Tomik

můžeš být Kilián Nedory jaký chceš,
můžeš se řítit životem na plný plyn

vidím Tě na pódiu za pianem,
s nímž jsi jedno,
říkáš, že se Ti chce spát,
tančíš s Marylin Monroe,

k čemu je teď černé sedlo,
k čemu jsou bílé řídítka,
když už opravdu spíš,
když hudba a slova utichly

položím ruku na studený kámen,
nikdy ho nezklamu,
nikdy Tě nezklamu
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


At the grave of Filip Topol.

Lubomír Tomik

you can be the Kilian Nedory you want
you can rush life at full throttle

I see you on the stage in front of me behind the piano,
with whom you don't care
you say you want to sleep
you're dancing with Marylin Monroe,

what is the black saddle for now,
what are white handlebars for,
when you're really asleep
when the music and words died down

I put my hand on the cold stone,
I will never let Him down,
I will never let You down


Filip Topol – Wikipedie (wikipedia.org)