Plavčík. Lifeguard.

Lifeguard.


/for You and for Wolf lost in Poem /

Lubomír Tomik

Even though I'm just a lifeguard,
if you ate more cabbage because of vitamins there would be no scurvy,
coronaviruses and nothing had to happen!

The captain was a woman!
Beautiful!
Sensitive!
YOU!

Embrace me lovingly in a meaningful way!
Lower our sails!

I'm just a lifeguard,
yet,
I want to sail on the waves of your body,
pass through the Suez of Your lips,
touching Your skin with my fingers,
running over it was like stroking electricity,
feeling dizzy
look at the ground from above,
from the clouds

I confess my feeling for You,
I'm just a lifeguard on a lifeboat,
from the ship which sent Your torpedo eyes to the bottom,
to the bottom forever,

everything
 is 
different,
everything is different
 

nothing but joy and pain,
pain and joy
constantly You. 
Plavčík.    


/ pro Tebe a Vlka, ztraceného v básni/

Lubomír Tomik

Přestože jsem jen plavčík,
kdyby jste jedli více zelí kvůli vitamínům nebyly by kurděje ,
koronaviry a nemuselo se nic stát !

Kapitánka byla žena!
Nádherná!
Citlivá!
TY!

Smysluplně láskyplně mne obejmi!
Skasej naše plachty!

Jsem jen plavčík,
přesto,
chci plout na vlnách Tvého těla,
proplout Suezem Tvých rtů,
dotýkat se prstů Tvé kůže,
přejíždět po ní bylo jako hladit elektřinu,
cítit závrať,
dívat se na zemi shora,
z oblaků

Vyznávám se z citu k Tobě,
jsem jen plavčík na záchranném člunu ,
z lodi kterou poslaly ke dnu Tvé torpédometné oči,
ke dnu navždy,

vše
 je
 jinak,
vše je jinak,
 

nic jiného než radost a bolest,
bolest a radost,
konstantně Ty.

Kat Bjelland feat. Peter Steele – Go To Sleep

Finding this fantastic song to me was like Peter rising from the dead…for a while… he would like the idea if he lived of…Green Jesus …. you know…because ,,J.C. look like me“… like he sign in the Christian woman.

YES.

A rare gem featuring the green giant
ca 1997