Zatímco opona spadla…

….venku Měsíc ….a dnes…yes.
Přiblížený pro Tebe,jsem máchnul udicí a přitáhl ho pro Tebe…dnes to bylo… to JE… úžasné… pokaždé je to TEĎ.
A tohle M …na Mé ruce…..jako Měsíc , teď mi to docvaklo….klasika…M jako Měsíc… Mé ruce už je účelně,aby to bylo potřetí… Měsíc je….. Tak tohle M…bude mít…velmi zajímavé pokračování.

Je možné ,aby se tolik neuvěřitelných věcí stalo v jednom jediném dni? Jenom to, než jsem se odhodlal, pak drobná synchronicita -já Ti psal a Ty jsi napsala.-

ABRAHADABRA.

ABRAHADABRA 
aneb Kouzlo o Začátku, Prostředku a Končí.

Lubomír Tomik

Kouzelník na pódiu se ukloní.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ABRAHADABRA
or the Magic of the Beginning, the Middle and the End.

Lubomír Tomik

The magician on the stage bows.


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxI. Začátek . / Konec Světa /
Včera byl konec sssssssssssssssssssssss
sssss…….světa,
kousla jsi mne do očí,
ostré dlouhé zoubky se zabořily
do bezstarostné bělostné bulvy,
sklivec vytekl na stůl přede mnou,
donutila jsi mne ochutnat,
vzít se do úst syčících,
včera ssssss…………končil svět
sssssssssss…stejně stejné oči nebyly potřeba ,
Tvůj obraz byl vypálený hluboko dovnitř a nové záblesky
nebyly k mání,
Tvůj obraz byl nade vším a na počátku
bylo Slovo a to Slovo bylo od Tebe,
co bych mohl ztratit,
když jsem už ztratil všechno?


Kouzelník si svlékne sako, třese z něj slova, v bílé košili je před Tebou
prakticky nahý.
I. Beginning. / End of the world /
Yesterday would be the end of wwwwwwwwwwww……world,
you bit my eye
sharp long teeth sank
into a carefree white bulb,
the vitreous spilled onto the table in front of me,
you made me taste it
take a hissing mouth
yesterday eeeeeeeee…………ended the world
sssssssssss… same eyes were not needed,
Your image was burned deep inside and new flashes
were not available,
Your image was above all and in the beginning
was the Word and the Word was from You,
what could i lose
when i already lost everything?

The magician takes off his jacket, shakes the words from it, in a white shirt is in front of you
practically naked.
II.	 Prostředek.  / Jezdkyně. /

Jeskyně,
projíždíš zavátým esem,
z nějž se ztratilo L a je Esem Tebe,
Trumfovou kartou čnící nad Universem,
nejvyšší kartou napříč okamžiky, zeměmi, vesmíry a dimenzemi,
oba máme ledový dech ,
zmrazíme se navzájem v momentu objetí.Kouzelník si sako oblékne, podívá se Ti přímo do očí, žádná jiskra, vyšlehnou plameny a sežehnou ho.
II. The Middle / Rider. /

Cave,
you drive through an orest in deep snow,
from which F is lost and is card Ace of You ,
A trump card towering over the Universe,
the highest card across moments, countries, universes and dimensions,
we both have icy breath,
we freeze each other in the moment of hugs.The magician puts on his jacket, looks you straight in the eye, no spark, flames and burn him
III.	Končící.     / Hlubokým sněhem. /                                                                                   


Jezdkyně,


jezdkyně
hlubokým
sněhem.Kouzelník luskne prsty, ukloní se a zmizí.
Zvedneš se a odcházíš, někdy zatleskej, zapískej a řekni si o přídavek.

Jistě nebudeš zklamaná.
ABRAHADABRA
ABRAHADABRA
ABRAHADABRA
III. Ending. / Deep snow. /


Horsewoman,

has
horsewoman
deep
through the snow.
The magician snaps his fingers, bows, and disappears.
You get up and leave, sometimes clap, whistle and ask for an allowance.

You certainly won't be disappointed.
ABRAHADABRA
ABRAHADABRA
ABRAHADABRA