Se soumrakem…

,,pro Tebe báseň…a když jsem ji četl nahlas..bylo to moc… osobní,snad Ti tohle jednou budu moci říct do očí. Postupně zaškrtányvšechny řádky,uviděl jsem Tě najednou v klobouku a šatech, s cigaretou jak jdeš Paříží na začátku minulého století, že by jsi potkala třeba Hemingwaye…a trochu poupraveno a Hle!

Dáma v černých šatech.

Jméno Básně bestie je –

Abrahadabra aneb Kouzlo o Začátku, Prostředku a Končí.

Tím, že Jsi, se spustila Stavidla Imaginace, sáhnul jsem do mraků a vytáhl z nich tuhle báseň pro Tebe.

Přepsat do notebooku, dát surovému materiálu obrysy,zahladit hrany nebo je vybrousit, pod dohledem tří Norm.

Tebe,Anneke a Floor

Ve stínu tumby rabbiho Šabtaje ben Me’ir ha-Kohena .

Když mi D.O. ráno poslala fotografie z Opavy, chtěl jsem se po cvičení podívat na místo s atmosférou…zvláštní místo…přístup k němu hlídala sfinga a na její hádanku je jen jediná odpověď …
…byla správná – TY- pustila mne dál…
…nejdříve doleva na Židovský hřbitov v Holešově – Wikipedie (wikipedia.org)
Odpověď na její hádanku je stále jen jedna.

Větrem hnaný déšť. Wind-blown rain.

Photo by Mariana Montrazi on Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Wind-blown rain.

Lubomír Tomik

The wind-blown rain cracks in the gusts of whip,
You lit  candle in the strom,
the duvet lay quiet, rested,
corners of the throne room carried by the waves of the ocean
on the four bodies of the drowned,
swollen bluish puffy bodies,
through and through interwoven arrows of thought,
only the unattractive and weak support of Reality,
in particular,
when YOU are so amazing. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVětrem hnaný déšť.

Lubomír Tomik

Větrem hnaný déšť práská v prudkých poryvech bičem,
zažehla jsi hromničku,
peřina ležela tichá, odpočatá,
rohy trůnního sálu neseného vlnami oceánu 
na čtyřech tělech utopenců,
odulá modrající nafouklá těla,
skrz naskrz protkaná šípy myšlenek,
jen nevábné a slabé podepření Reality,
zvláště ,
když jsi tak úžasná.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Photo by Victor Freitas on Pexels.com

Památník obětem první světové války od sochaře Josefa Obetha v Opavě.

Památník obětem první světové války od sochaře Josef Obeth – Wikipedie (wikipedia.org) v symbolické podobě do země zaraženého meče lze stále spatřit v zadní části komplexu na hřbitově v Opavě.


Děkuji D.O. za laskavě zaslané fotografie!

Nečekaná synchronicita hned zrána,Gabrielo…

… vidíš to ? Ty napíšeš svůj nádherný příběh o setkání s Hermem Trismegistem, o dva dny později o tisíce kilometrů daleko u ranní kávy otočím stránku knihy…a Hermes Trismegistos je znovu přede mnou…

https://shortprose.blog/2021/06/18/who-was-he-by-gabriela-marie-milton-poetic-prose-published-in-free-verse-revolution-issue-ii-hermes-short-prose-literature/

Zřejmě jsme na správné cestě.

Yes