A quiet cry. / for Gabriela Maria Milton / Tichý výkřik.

Its done, hope You will like experimetal poem reading for You in..very special place .

/heartbeat/

A quiet cry. / for Gabriela Maria Milton /

Lubomír Tomik

a quiet cry
return of deception

a quiet cry
return of deception

jukebox
jukebox

a quiet cry
a quiet cry

shadow makers
shadow makers

a quiet cry
a quiet cry

age of taste
age of taste

a quiet cry
a quiet cry

all places
all places

a quiet cry
a quiet cry

journey through time
journey through time

a quiet cry
a quiet cry

jukebox
jukebox

a quiet cry
a quiet cry

return of deception
return of deception

a quiet cry

YOU YOU YOU YOU YOU YOU YOU YOU YOU YOU YOU YOU YOU YOU YOU YOU YOU
 YOU YOU YOU YOU YOU YOU YOU YOU YOU YOU YOU YOU YOU YOU YOU YOU YOU YOU YOU YOU
YOU YOU YOU YOU YOU YOU YOU YOU YOU 

you are at the end of the rainbow you are at the end of the rainbow you are at the end of the rainbow you are at the end of the rainbow you are at the end of the rainbow you are at the end of the rainbow you are at the end of the rainbow you are at the end of the rainbow,
the devil is annoyed and it doesn't matter because YOU're here,
at the end of the rainbow. 

/heartbeat/

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tichý výkřik.  /pro Gabrielu Marii Milton /

Lubomír Tomik


/tlukot srdce/

tichý výkřik
návrat klamu

tichý výkřik
návrat klamu


hrací skříňka
hrací skříňka

tichý výkřik
tichý výkřik

výrobci stínů
výrobci stínů

tichý výkřik
tichý výkřik

věk chuti
věk chuti

tichý výkřik
tichý výkřik

všechna místa
všechna místa

tichý výkřik
tichý výkřik

cesta časem
cesta časem

tichý výkřik
tichý výkřik

hrací skříňka
hrací skříňka

tichý výkřik
tichý výkřik

návrat klamu
návrat klamu

tichý výkřik
TY TY TY TY TY TY TY
TY TY TY TY TY TY TY TY TY TY TY TY TY TY TY TY TY TY TY TY TY TY TY TY TY TY TY TY TY TY TY TY TY TY 

Jsi na konci duhy jsi na konci duhy jsi na konci duhy jsi na konci duhy jsi na konci duhy jsi na konci duhy jsi na konci duhy jsi na konci duhy jsi na konci duhy jsi na konci duhy,
ďábel je rozmrzelý a nezáleží na tom, protože jsi tady Ty,
na konci duhy.

/tlukot srdce/

Skoro hotovo.

U videa by měl být text :

A quiet cry.

Lubomír Tomik

Reading in the Pyramid for Gabriela Maria Milton.

Medieval music used a heartbeat as a rhythm,. Here it is for You, in an experimental poem, hopefully You will like it.
It’s about a Girl, who saved my life, really, I was almost on the other side when I heard Her voice and did not go into the light.
And the peacock… just flew in there, things like that happen to me quite often.

Except for the sounds of the heart,on beginning and the end, everything is read at once, without sound effects, inside the Pyramid.


Regards, sincerely yours, Luboš.

PS:

Děkuji Kristýně z https://www.sermiri.cz/skupina/porta-temporis/222 za inspiraci.

Děkuji Magdaleně Verneové, http://www.lenkakarhanova.cz , že mi umožnila čtení ,,uvnitř pyramidy“, kterou má na zahradě.

První zpracovaná báseň odsud, nemohu jinak, slíbil jsem ji a sliby se mají dodržovat.

Pro Tebe budou ,,Oči jednorožce “ snad se nezlobíš.

První poslech …

…nahrávek z pyramidy…a…čekal jsem všechno, jen ne tohle. Bylo to Pyramidou, není pochyb.

Dvě básně, Oči jednorožce, pro Tebe a Tichý výkřik, experimentální záležitost, pro Gabrielu Milton, s překvapením, napříč kontinenty.

Červen, teplo.

A karta Crowleyho Tarotu na samotné čtení…

Co dodat.

Princezna disků

MISTROVSTVÍ TVOŘIVOSTI A SCHOPNOSTI VYTVÁŘET NOVÉ FORMY

Princezna disků je zobrazena jako těhotná žena, která zosobňuje mistrovství tvůrčí síly. Je to žena, která má za sebou cestu pokrytou trnitými keři a která se nebojí stál na sopce. Nese v sobě nový život, jenž se v ní po nějaký čas vyvíjel a rostl. Je oplodněná a je bohatší buď o nově rozpoznanou podobu svého ,já‘\ a nebo o nový životní styl, tvůrčí projekt či o novou lidskou bytost. Průkopnický duch je naznačen její korunou ve znamení Berana (rohy na koruně). Had na rameni, který postupně přechází v hermelínový plášť, symbolizuje její zemitou a prastarou touhu tvořit.
Princezna disků touží po tom vytvářet nové struktury, které jsou v harmonii s její nejvnitřnější podstatou (zářící hůl s krystalem). Je rozhodnutá uskutečnit sklizeň (podstavec tvořený snopy, o který se opírá) v souladu s vesmírnými energiemi (lotosový květ se symbolem jin/jang uprostřed). Tvůrčím způsobem se zabývá otázkami mateřství nebo otázkami týkajícími se její vlastní matky.

Pokud vás tato karta přitahuje, může se tím projevovat vaše touha pomoci mladé ženě, aby svému životu dala nové dimenze. Nebo tím může být naznačena vaše pomoc při řešení otázky mateřství.

Pro muže tato karta zosobňuje tvořivou složku ženského aspektu jejich duše, zvané anima, toužící zrodit nový život, který vskrytu už nějakou dobu zrál. .

V dálce lampa na pobřeží.

In the distance a lamp on the shore.

Read and recorded once For You Studio Shaark

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

In the distance a lamp on the shore.

 
Lubomír Tomik
/ old navy/


 in the distance a lamp on the shore
 yohoho
 on the distance the lamp is lit.
 yohoho
 through the fog through the heavy rain
 yohoho
 in the distance the lamp is lit.
 so rudder twist, old bro
 yohoho
 rudder twist, you're here for it!

 when you hear it crackling
 when you hear the curse
 all of us
 yohoho
 all of us
 yohoho
 not for a long time
 yohohoFor You, my Love.

Vzhůru do Pyramidy ! Uvidíme , co se může stát !