Zvony z Carfaxu…

…znějí najednou na konci právě dokončeného videa ze čtení v Jezuitské koleji. Zítra bych ho chtěl publikovat a potřeboval jsem hlasité zvonění kostelních věže na konci videa jako doprovod k fotografii Kostela svatého Františka Xaverského,kde jsi byla před staletími,víš. Použito z archivu BBC, na výběr bylo ze dvou nahrávek : zvony Carfax, Oxford – Wikipedia a Big Ben je všeobecně známý, obrazově a zvukově by vůbec neladilo, použit Carfax.

Získalo to neskutečný nádech, najednou:

Carfax Abbey is a fictional residence that features prominently in the Dracula multimedia franchise. It was a key setting utilized in Bram Stoker’s 1897 novel Dracula

Klasická náhoda, cokoli dělám pro Tebe, do sebe takhle zapadá.

Bela-lugosi-as-count-dracula-and-helen-chandler-in-carfax-abbey-photograph-from-dracula-coincidence.

Aby toho nebylo málo, četl a nahrával jsem ten den v Jezuitské koleji ,Felixově sále, i vlastní překlad textu Bauhaus ,,Bela Lugosi is dead“ . Byl na přední straně textů, které jsem chtěl v Jezuitské koleji číst, asi moc poslouchám Petera Murphyho.

Tady :

Drobné …souhry okolností.

Russian roulette. Ruská ruleta.

Ruská ruleta.

Lubomír Tomik

Mé myšlenky jsou ruská ruleta,
v níž cvakám prstem naprázdno
a výstřel nepřichází

někdo mi Tě dal všude,
jsi revolver a spoušť a náboj v komoře
a výstřel nepřichází

musím být mrtvý a tohle je Peklo bez Tebe,
výstřel asi nakonec přišel

piš každý den a jsi spisovatel
maluj každý den a jsi malíř
tvoř hudbu každý den a jsi muzikant
skládej básně, dej slovům opratě každý den  a jsi básník
miluj každý den, každou hodinu minutu vteřinu a jsi…

odložená zastlaná zapomenutá mrtvola s křížem nad hlavou.

Kdybych mohl, rozervu už tak roztrhaný svět na kusy,
jen abych Tě objal,
jen abych se Ti mohl podívat do očí,
znovu.

Miluji Tě jako miluji náboj v komoře revolveru,
Střílej! Střílej! Střílej!

Zmáčkni spoušť,
natrop spoušť,
spočiň v chladných oázách,

nic složitého,
jen přejdi poušť,
poušť mezi námi.
Russian roulette.

Lubomír Tomik

My thoughts are Russian roulette,
in which I click my finger empty
and the shot doesn't come.

Someone gave You everywhere,
You are a revolver and a trigger and a charge in the chamber
and the shot doesn't come.

I have to be dead and this is Hell without you,
the shot probably finally came,

write every day and you are a writer
paint every day and you are a painter
make music every day and you are a musician
compose poems, give words to the reins every day and you are a poet
love every day, every hour a minute a second and you are…

a suspended, forgotten corpse with a cross over its head.

If only I could tear the already torn world to pieces,
just to hug You
just so I can look You in the eye

I love You like I love the charge in the revolver chamber,
Shoot! Shoot! Shoot!
press the trigger,
press the trigger, 
rest in cold oases,
nothing complicated, 
just cross the desert,
between Us.

Leknín…

…pro Tebe, všechno v životě musí být jednou poprvé, plaval jsem s těmi mými zlámanými nohami, až jsem se málem utopil a když jsem se vracel domů, šel jsem kolem nuda pláže, NIKDY jsem tam nebyl…a najednou byl a cestou zpět jsem uviděl ten leknín a musel jsem Ti ho poslat, protože …však víš.

Dobré ráno, Tobě…

…jen rychlé info o mém životě. O dalším čtení poezie pro Tebe na VELMI zajímavém místě již víš, dnes ráno mne napadlo , o čem čtení na takovém místě bude…myslím, že vzhledem k tomu, čím si to prošlo, bude důstojné, plné fantazie a Tebe, bylo to v hlavě od úterý, od schválení příslušnými místy…a teď, zbývá jen slova napsat, dát jim řád, pro Tebe.

Jsi se mnou , moc Ti za to děkuji, i díky tomu jsem právě psal názor ohledně jedné historické události pro mého francouzského přítele , zajímavý článek, až ho dokončí, skvěle ,jako vždy, s jeho svolením bych ho publikoval i zde , na svých stránkách…

a poslední …video z Jezuitské koleje pro Tebe je skoro hotovo, tentokrát …půjdu skutečně s kůží na trh, svou vlastní, ovšem , co bych pro Tebe neudělal…není nic, co bych nedokázal, když jsi aspoň takhle, na dálku, se mnou, snad se Ti bude líbit, jak jsem ho tentokrát pojal,jak jsem vyzval fantazii k tanci,

Lásko.