Teď ovšem Ruská ruleta…

…je tak… ponurá, přesto co vše,se dnes stalo…ráno jsem napsal slova a o pár hodin později se realita otřásla a odpoledne mi přítel poslal fotky z Velkých Karlovic, je tam najednou na kole, cyklovýlet, řekni mi ,jak na Tebe nemyslet, poprvé Vernisáž, podruhé dnes a potřetí… Tě už musím obejmout, nebo vyhodím svět do povětří.

Beach in the Land of Dreams. Pláž v Zemi Snů.

Pláž v Zemi Snů.

Lubomír Tomik

dotýkal jsem se Hvězdy
dotýkal jsem se Tebe

nabrousila jsi špičky ledovců,
nabrousila jsi je do
nejosamělejších ostří od vynálezu železa

dotýkal jsem se Hvězdy
dotýkal jsem se Tebe,

procházela jsi se Pláží v Zemi Snů,
přes rameno nedbale pohozenou 
lehkou plátěnou tašku s nápisem :

,, Změň se Ty a změní se VŠECHNO "

a dotýkal jsem se Hvězdy
a dotýkal jsem se Tebe

okamžiky které stály za tu hrůzu a bolest,
můžu být bez čehokoliv,
bez Tebe ne,

můj Orione,
můj Faune,
má Salome

tančíš Tanec sedmi závojů,
na Pláži Země Snů.
Photo by B Schus on Pexels.com
Beach in the Land of Dreams.

Lubomír Tomik

I touched the Star
I touched You

you sharpened the tips of the glaciers,
sharpened them into
the loneliest blades since the invention of iron

I touched the Star
I touched You

you walked the Beach in the Land of Dreams,
slung carelessly over her shoulder
light canvas bag with the inscription:

/ You change and EVERYTHING changes /

and I touched the Star
and I touched You

moments worth the horror and pain,
I can be without anything
not without you
my Orion,
my Faune,
my Salome

you dance the Dance of the Seven Veils,
on the Beach of the Land of Dreams.