V Hradci nad Moravicí se zjevil…

…a D.O. se podařilo zachytit vše fotoaparátem, druhá fotografie je detailnější, oba dva v ní vidíme stejnou věc, právě o ní píši…a celou dobu myslím na Tebe a zítřek a co řekneš na…jestli něco řekneš.

Njn, kdyby jsi řekla aspoň tohle.

Cokoli.

Klíčem k čekání je nečekat.

Klíčem k normálnosti je zešílet.

Klíček k lásce je milovat Tě tolik, až slyším praskání srdce…všechny ty cévy, žíly a tkáně.

Buch buch.

ne če kat

ne če kat

ne če kat

kat.

Proměn mne.

Proměn mne.

Lubomír Tomik

Každý den se může stát tolik věcí,
každý den odemkneš realitu koutky úst,
Úsměvem

Změň ráno , může se stát tolik věcí,
každý den odemknu svou realitu kartou,
Tarotem

proměň mne v slovo
proměň mne v obraz
proměň mne v draka
proměň mne v paprsek slunce,
pevný provaz,
po němž se spustím k Tobě

každý večer je prázdná skrýš bez Tebe před světem,
každý večer je proměna:

Zvedni závoj,
staň se devátou planetou na své oběžnici kosmem se vracející,
jsi mé šílenství
má posedlost
má naděje

projdi brannou s vonnými květy,
nechej se ovívat zeleným hedvábím,
opanovala jsi mé nitro,

jen jednou jsem uslyšel zpěv,
jsem ztracen navždy,
 proměň mne,
dej mi důvod žít.


Transform me.

Lubomír Tomik


So many things can happen every day ,
you unlock reality from the corners of your mouth, 
with a Smile

Change in the morning, so many things can happen,
I unlock my reality with a card every day,
Tarot

turn me into a word
turn me into a picture
turn me into a dragon
turn me into a ray of sunshine,
solid rope,
after her I will run to You

every evening there is an empty hiding place without You in front of the world,
every night there is a transformation:

Raise the veil,
become the ninth planet in your orbit returning space,
you are my madness
my obsession
my hope

go through the gate with fragrant flowers,
fan the green silk,
you took my heart,

I only heard singing once,
i'm lost forever

 Change me,
    give me a reason to live.