Život je změna…

..proč bych měl následovat své srdce, jak zazní v tomhle úžasném songu ?

Why I should feel this way?
Why I should feel this way?
Why I should feel the same?
Is something I cannot say
Is something I cannot say
Is something I can’t explain

I feel you outside at the edge of my life
I see you walk by at the edge of my sight

Why I should follow my heart?
Why I should follow my heart?
Why I should fall apart?
Why I should follow my dreams?
Why I should follow my dreams?
Why I should be at peace?

I feel you outside at the edge of my life
I see you walk by at the edge of my sight

I had to let you go to the setting sun
I had to let you go and find a way back home
I had to let you go to the setting sun
I had to let you go and find a way back home

When I dream all I see is you
When I dream all I see is you

Je to to něco co nemůžu vysvětlit.

Původně vše mělo být jinak – 6.6. v 6 hodin jsem tady , na své stránce, chtěl oznámit, co pro Tebe udělám v průběhu neděle.

Právě jsem měl nečekaný hovor, vše bude jinak. 6.6. v 6 hodin Ti řeknu , co jsem pro Tebe udělal a bude to zítra a budeš u toho se mnou jak to jen nejvíce půjde, bude to nejvíce romantické , jak jen to může být, život je změna a využiji ji co nejvíce to půjde, využiji těch nečekaných chvil.

O pár minut dříve jsem byl pozván na další Vernisáž, jakmile autorka svolí, dám plakát i sem.

Není život úžasný ? Před dvěma lety jsem byl v nemocnici na přístrojích, chcípal v objetí tracheotomie, zdá se mi to jako včera, stejně jako když jsem Tě naposledy objímal.

Čas.

Železniční běsnění.

Pro Tebe….

Být s Tebou aspoň takhle, celou dobu jsi byla se mnou…jsi se mnou, když jsem stříhal zatím nejdelší video, zvuk, zapadalo to do sebe jako kostky domina….o kterém jsem psal včera…a Crowleyho Tarot …dnešní karta.

Co dodat, děje se to, konstantně a stále.

Natočeno ve Starém Městě.
Básně pro Tebe čteny a nahrány ve Studiu Shaark. http://www.shaark.cz/

Mýdlo. Soap.

Soap. 

/ For you /

Lubomír Tomik

If time sold like soap,
I would buy all the packages "A moment with You"

and  scrubbed myself to the blood,
small slight purgatory.

When the shape of my heart turns into a cylindrical whirlwind,
until it turns into a flying bullet

leaves the chest,
           leaves the skin, making his way out

will fly directly to You and
-B O O M !!!! -

it hits a piece of "Moments with You" brand soap in my palm,
 burrows in and rests.

If only time was like soap
anyway, it would dissolve in a stream of hours seconds of nights

under the touch of your tender body,
in chemical samples of love,
between which You dance,
so gorgeous.

After all, I would be pure, washed by You, free from darkness,
like right now, now, now, forever. 
Mýdlo.     

/ Napsáno jen Pro Tebe /

Lubomír Tomik

Kdyby se prodával čas jako mýdlo,
nakoupil bych všechna balení ,,Chvil s Tebou“ 

a drhnul se až do krve,
malý nepatrný očistec .

Až se tvar mého srdce změní v cylindrickou smršť,
až se změní v letící kulku

opustí hrudní koš,
opustí kůži , prorazí si cestu ven

poletí přímo k Tobě a 
-P L E S K !!!!-

narazí do kusu mýdla značky ,,Chvil s Tebou“  v mé dlani,
zavrtá se dovnitř a spočine.

Kdyby čas byl jako mýdlo 
stejně by se rozpustil v proudu hodin vteřin nocí

pod doteky Tvého něžného těla,
v chemických vzorcích lásky,
mezi nimiž tančíš,
tak nádherná.

Přece jen, byl bych čistý, omytý Tebou, zbavený temnoty,
jako právě teď, teď, teď, už napořád.