Palačinkový efekt na nádraží zběsile pro Tebe.

..a přímo, úplně vlevo, tady, pro Tebe: Palačinkový efekt …za hučení vlaku a…velmi …velmi zvláštně, napadlo mne to tam, na místě…měl jsem v kapse diktafon a báseň na papíru a jak vlak monotonně hučel, tak mne najednou napadlo přečíst to takhle:
Palačinkový efekt pro Tebe…až do konce

Lyrics : Pancake effect. – Midian Poet

Sál Království.

Info pro Tebe…

..info pro Tebe pro Tebe pro Tebe ,o mém životě, najednou v tento okamžik : Pracuji na mé řeči k soudu, současně příprava na neděli 6.6. v 6 hodin ráno a nadcházející den, udělám pro Tebe něco…ale opravdu romantického, potom musím jít ven, cvičit zraněné koleno, půjdu k Sálu Království a zkusím udělat pár fotografií k článku o debatě s Jehovisty, o posmrtném životě, byli na mne snad tři.

Scházíš mi.

Absolutní temnota. Absolute darkness.

Absolutní temnota.

Lubomír Tomik

Vynořil jsem se nad hladinu,
zbytky světla se utopily dříve než já.

Nebyla jsi tam,
jen tma byla síť,
pevně utažená nit,
 v níž jsme chyceni.

Absolutní temnota
bez Tebe

I kdyby najednou explodovalo milion supernov,
i kdyby se otevřely ohrady s býky
a v ulicích měst jsem s nimi setkal, 

I kdyby se obloha zbarvila jako Mars,
i kdyby hořely ulice
a mé srdce znovu lehlo popelem

Absolutní temnota
bez Tebe

Jsem ubytovaný v nádherném hotelu,
přesto, 
v nejosamělejším lidském sídlišti,
kde nejsou žádní návštěvníci,
nikdo neroznáší poštu
a parkoviště zejí prázdnotou,
na zvoncích nejsou jména
a když se náhodou někdo objeví,
hned zase zmizí.


Na letácích v prachu cest,
na sloupech plynových lamp,
ve slovech které mne chtějí svést,
v přízračném svitu prázdných nákladních ramp,

jsi všude,
můj Osude,
Má Věčná Dívko,
jsem do Tebe vpleten hořícími vlákny,


zdá se, že pod oblečením 
máš azbestový oblek
a vlákna chladnou,
s každým novým dnem,

chci se  v tomto druhém životě,
 který jsi mi dala,
chci se projít s Tebou ruku v ruce po březích Seiny,
pojmenovat nás,
těmi správnými jmény.

Ty a já.
My.


Absolute darkness.

Lubomír Tomik

I surfaced,
the remnants of the light drowned before I did.

You weren't there
only darkness was the net,
a tight net in which we are trapped.

Absolute darkness
without You

Even if a million supernovae explode at once,
even if the bullfences opened
and i met them in the streets of the cities

Even if the sky turned like Mars,
even if the streets burned
and my heart was reduced to ashes again

Absolute darkness
without You

I am staying in a beautiful hotel,
yet,
in the loneliest human settlement,
where there are no visitors,
no one delivers mail
and the parking lot is empty,
there are no names on the bells
and when someone happens to show up,
will disappear again immediately,


on leaflets in the dust of roads,
on gas lamp poles,
in words that want to seduce me,
in the ghostly light of empty cargo ramps,

You are everywhere
my destiny,
My Eternal Girl,
I am entwined with You by burning threads,


it seems under clothes
you have an asbestos suit
and fibers go to cold
with each new day,

I want in this second life,
 which you gave me,
I want to walk with You hand in hand on the banks of the Seine,
name us
the right names. 

You and me,
WE.