Nad stadionem.

Dnešní noc plnou blesků, hřmění, deště a větru jsem strávil v pokoji nad….

…zjistil jsem to až ráno při snídani.

Ledová plocha , kde trénoval mimo i jiné i https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1%C5%A1_Verner

Kam mne život zavede?

Děkuji p.Šťastnému, pohled za oponu spolu se zajímavým vyprávěním byl…pohled za oponu, jedinečný.

Zdravím milou paní na recepci, díky které jsem se mohl podívat na velmi zajímavá místa v našem hlavním městě.

Hotel je velmi chytře a strategicky umístěn.

Doporučuji.

Hotel Hasa ** – Hotel

Tarot card from ,,A disease of language“ …

…kde je rozhovor Eddieho Campbella s Alanem Moorem…včera jsem ho četl ve vlaku cestou a karta Crowleyho Tarotu, která se teď objevila na tento rozhodující den je…

,,Card Zero ,, the Fool“ .

Co dodat.

Jsi se mnou.

Stejně tak, jsem s Tebou.

Na Vyšehradě.

Právě mne napadlo…tohle video je vytvořeno bez přípravy… Ty jsi náhlá okamžitá inspirace…jen telefonem …až podruhé umřu, natočím video odtud, nějak, tunel, světlo, Tvůj hlas…a zveřejním ho jako…,,Vzkaz z druhé strany“ nezdálo se to tam zlé, nebýt toho, že jsi na mne volala… možná už bych byl někdo úplně jiný.

Ne.

Už jsem ,,někdo jiný.“

,,Eroplán z N.“ skoro…

…skoro dokončený.

Opravdu jde o něco..co překvapilo i mne…tolik střihů, tolik zvukových stop, tolik práce s kostýmem a rekvizitou, úhly kamery, slova,hudební doprovod z Rádžasthán – Wikipedie (wikipedia.org), právě jsem si uvědomil, kolik jsem se toho naučil od báječných lidí, s nimiž jsem v kontaktu, díky.

Měli jsme na hodinu vlastní legendární letadlo a Ty ..jsi byla se mnou aspoň takhle, celou dobu jsi byla za kamerou a režírovala jsi mne…a řekla by jsi , že to bylo :,,…luxusní. “

Bylo to vyjímečné, podělím se s Tebou, již brzy.

100 x Veronica Lakeová.

Děkuji p. Tomáši Potykovi z Agentura NP | tiskárna a dtp studio , musel jsem udělat dotisk mých dvou sbírek , celkem je to 100 x Veronica Lake – Wikipedia , už se mi několikrát stalo, že jsem měl jen poslední kus od každé…

Voní tiskem, papírem…voní.

Sbírky, které změnily můj život.

A …opravdu hodně.

Snad si najdou své čtenáře.

Je jen jedna nevěsta v Novém Jeruzalémě ?

…jedna část ze čtení v Naganském Expresu pro Tebe…tohle není EKG..i když mi takhle bije srdce bez Tebe…je to grafická podoba křivek slov v nástroji na střih mp3 souborů…a právě …jak nemám být s Tebou, když každé mé slovo je jako šíp vyslaný k Tobě a milionkrát ho slyším….a vidím …i když se mi někdy obraz zdvojuje, následkem nehody po operaci pravého oka…
and for Gabriela,Yassy,Jaskiers,Pavla,Parakeet,Yolanda in Sweden,Nadia,Paul,John, Ayasid, Monika, František,D.O., Elencharan,Hračka, SluSlo, Srijan,Luna,DirtyScifiBuddha,Klára,GS,Tetiana,Joypassondesire,Nika B, Kristýna,Sebastian,Edge of Humanity, Morgan,Karel W…….for all of You,thanks, I’m sorry if I forgot someone :

and its just one litlle part from poem…

,,is there only one bride in the New Jerusalem,
with your eyes,

is there only one beauty in the New Jerusalem,
measured by William Blake,

are we still human when we do not know the difference between good and evil,
between flesh and Love? "


Pro Tebe....tady...uvnitř...
…mám husí kůži všude, i když venku je jako v amazonském pralese….
…zde bylo též vedro, v oblečení, které jsem měl na sobě při čtení, ale s respektem ke stroji, k tomu co znamená pro naši zemi a láskou k Tobě, aby jsi se aspoň pousmála mému ….šílenství, ovšem nemůžu jinak.
Co už můžu ztratit , v téhle realitě bez Tebe ?

Kat Bjelland & Peter Steele – Go To Sleep lyrics

This life I’m leaving
was never really good enough
the dreams we had
have never really come
we’ve walked together
we’ve talked apart

close your eyes,
rest your head,
and go to sleep
and go to sleep

I tried to tell you
but it’s only talk
I’ve waited and waited
now I’m the only one
we’re still together
but we’re lonelier

close your eyes,
rest your head,
and go to sleep
and go to sleep

You don’t remember the
things that you won’t
cause you won’t
you won’t let people
inside of your soul
of your soul
but I know, what I love you for

The pride of teardrops
too emotional
kinder people
with a tougher love
we’ve run togther
now we’ve reached the start

close your eyes,
rest your head,
and go to sleep
and go to sleep

Jak je možné , že jsem našel po tolika letech od jeho smrti tenhle song ?

Když jsem poprvé slyšel :

,,I tried to tell you
but it’s only talk
I’ve waited and waited
now I’m the only one“

jeho hlas mne chytil za hlavu a vyrval mi ji i s páteří z těla,

možná je tohle ,,rozhřešení.“

Dilige et quod vis fac (lat.)

„Pokud někoho milujete, tak pro něho chcete dělat věci. Chcete pro ně něco obětovat. Chcete jim sloužit.“

Ernest Hemingway
„Miluj a dělej, co chceš.“ — Aurelius Augustinus Svatý Augustin – Wikipedie (wikipedia.org)

A ano…na chvíli bylo tohle letadlo JEN naše, Tvé a mé.

Přesně na jednu báseň.

A pohled z kokpitu, který se naskytl jen několika málo lidem a Tobě, má lásko.

Plavčík. Lifeguard.

Lifeguard.


/for You and for Wolf lost in Poem /

Lubomír Tomik

Even though I'm just a lifeguard,
if you ate more cabbage because of vitamins there would be no scurvy,
coronaviruses and nothing had to happen!

The captain was a woman!
Beautiful!
Sensitive!
YOU!

Embrace me lovingly in a meaningful way!
Lower our sails!

I'm just a lifeguard,
yet,
I want to sail on the waves of your body,
pass through the Suez of Your lips,
touching Your skin with my fingers,
running over it was like stroking electricity,
feeling dizzy
look at the ground from above,
from the clouds

I confess my feeling for You,
I'm just a lifeguard on a lifeboat,
from the ship which sent Your torpedo eyes to the bottom,
to the bottom forever,

everything
 is 
different,
everything is different
 

nothing but joy and pain,
pain and joy
constantly You. 
Plavčík.    


/ pro Tebe a Vlka, ztraceného v básni/

Lubomír Tomik

Přestože jsem jen plavčík,
kdyby jste jedli více zelí kvůli vitamínům nebyly by kurděje ,
koronaviry a nemuselo se nic stát !

Kapitánka byla žena!
Nádherná!
Citlivá!
TY!

Smysluplně láskyplně mne obejmi!
Skasej naše plachty!

Jsem jen plavčík,
přesto,
chci plout na vlnách Tvého těla,
proplout Suezem Tvých rtů,
dotýkat se prstů Tvé kůže,
přejíždět po ní bylo jako hladit elektřinu,
cítit závrať,
dívat se na zemi shora,
z oblaků

Vyznávám se z citu k Tobě,
jsem jen plavčík na záchranném člunu ,
z lodi kterou poslaly ke dnu Tvé torpédometné oči,
ke dnu navždy,

vše
 je
 jinak,
vše je jinak,
 

nic jiného než radost a bolest,
bolest a radost,
konstantně Ty.