Merlinův hrob. Merlins grave.

Merlin's grave.

Lubomír Tomik

Grew up in a Dance hall of Giants,
trampled grass all around,
they danced a ecossé of illusion, a cancan of fantasy
I challenged You to  and -

Joseph of Arimathea yawned;
rolled over,
switched to another program,
gave something about cooking,
Mary will surely be happy
when She returns from the mall

Only You make me complete,
without You I'm just a strip of wind in paper,
I blew up the Moon and the planets
I turn off the stars and wrapped the Milky Way on a cotton candy stick 

WHY didn't i die
why couldn't I grow up like a fern in this broken reality,
in the Brocéliand Forest,
in the onslaught of minutes  days  centuries,

in a million years to wake up and overdose with synthetic love,
Your name was written on the pill,
 I didn't hesitate .


Brocéliandský les

Merlinův hrob.

Lubomír Tomik

Vyrostl v Tančírně obrů,
všude kolem pošlapaná tráva,
tančili kvapík iluze, kankán fantazie
vyzval jsem Tě a -

Josef z Arimatie zívnul,
převalil se,
přepnul na jiný program,
dávali něco o vaření,
Máří se bude jistě líbit,
až se vrátí z obchoďáku

Pouze Ty mne děláš úplným,
bez tebe jsem jen cár větru v papíru,
vyhodil jsem Měsíc a planety do vzduchu
zhasnul  hvězdy a natočil Mléčnou dráhu na špejli od cukrové vaty,

PROČ jsem nezemřel

proč bych nemohl vyrůst jako kapradina v této rozbité realitě,
v Brocéliandském lese,
v náporu minut dnů staletí,

za milion let procitnout a předávkovat se syntetickou láskou,
Tvé jméno bylo napsáno na pilulce,

neváhal jsem ani moment.

Kašna s delfíny.

Ta, u které jsme se před staletími setkali , je falešná, pravá kašna je ukryta tady, v Galerii Slováckého muzea :
Kašna s delfíny,

nádvoří Galerie Slováckého muzea,
původně umístěna na Masarykově náměstí,
v roce 1976 přemístěna do Galerie Slováckého muzea.

autor :Václav Render

Kašnu tvoří pískovcová nádrž ve tvaru čtyřlistu (kvadrilobu), její stěny jsou zevnitř hladké, vnější obvod je profilovaný. Uprostřed nádrže stojí čtyřboký nečleněný výtokový stojan. V horních dvou třetinách je hranolovitý tvar stojanu nahrazen plastikami dvou delfínů, postavených ocasními ploutvemi vzhůru, s těly spirálovitě propletenými a široce otevřenými tlamami, chrlícími vodu. Ocasní ploutve, ukončené stylizovanými akanty, nesou čtvercovou desku, na níž je umístěn tvarovaný sokl, završený piniovou šiškou.

Motivy delfínů a šišky, čerpající tematicky ze severoitalské renesanční ornamentiky, jsou na kašně ztvárněny nově – příznačně pro počátek 18. století.

Kašna byla vytvořena v prvním desetiletí 18. století (po roce 1704) jako jedna ze dvou historických barokních kašen, které vznikly po velkém požáru v roce 1681 na obou náměstích v Uherském Hradišti. Situována byla do komorního prostoru náměstí za kostelem sv. Jiří. S budováním kašny bylo dle archivních materiálů započato v roce 1704 provedením zednických prací, v následujících letech byly prováděny kamenické práce.

Na původním místě stála kašna až do roku 1976. V této době byla vlivem povětrnostních podmínek i nevhodných lidských zásahů značně zdevastována, proto bylo rozhodnuto o jejím nahrazení kopií.

Originál byl deponován v nádvoří Galerie Slováckého muzea. Takže věřím, že se zase setkáme, jen je naše setkání zatím ukryto, stejně jako pravá kašna.
V roce 1995 byl restaurován Vítězslavem Martinákem z Uherského Hradiště. V rámci restaurátorských prací byl pod piniovou šiškou na základě historických fotografií rekonstruován profilový soklík z božanovského pískovce v proporcích původní kompozice. Obnoven byl také vodní systém.