Svahy Araratu na nečekaném místě.

Ocitl jsem se tam skutečně náhodou https://cs.wikipedia.org/wiki/Galerie_Slov%C3%A1ck%C3%A9ho_muzea
A s tímhle obrazem před očima, jsem četl pro Tebe :
Svahy Araratu . / S díky Parakeet /

Lyrics in English / Reading in Czech/ Loved by me

Slopes of Ararat.


/ Thanks to Parakeet. /

Lubomír Tomik

"In the sixth year, in the sixth month, on the sixth day of Noah's life."

We came out of the Ark,
from the Labyrinth of Solitude,

The Mariachi lowered their weapons against silence,
with hats of landing pads for
Helicopters of Love

Heavy rains flooded everything,
The housewives in the cabins swam dishes and towels,
pots with sauce

Flocks of Everything rushed over the falling waters
which had wings, the Strike Unit of Angels
handed out invitations to the Grand Opening

"Life and what's next"

In the main role You,
beautiful and unbeatable,

Time does not cure anything,
wounds do not heal,

Wounds on the soul,
if I had one and didn't leave it with You,

in the empty Cabins of the Ark,
over which only the wind and
my Desire for You. 
Všechno tohle přináší nečekané chvíle…setkání s archeologem, který na konci minulého roku prováděl výzkum kousek od nás, ve Starém Městě, vstřícní zaměstnanci galerie…díky.
Děje se to díky Tobě, má můzo.

Bouře v očích. Storm in the eyes.

Bouře v očích.

Lubomír Tomik

má loď má ty nejpotrhanější plachty
                      lanoví
                   urvanou kotvu
            bloudí
       oceánem
     nikdo
   ji
 ne
                  řídí,

samo kormidlo by chtělo k Tobě na severovýchod,
je to tak jednoduché,
být,
jakého
Tě
všichni chtějí mít,
co vlastně chceme my?

přesto, nakonec,
až zbyde jen otevřený oceán a nebudeš moci nic nabídnout,
zbyde jen prázdnota ran,
spiknutí Krásy ,
ticho rán

nakonec,
nakonec je každý z nás jen bloudící lodí
s potrhanými plachtami v bouři a v ní, hledáme záchranu,

v Ní, hledáme Ostrov,
hledáme pevnou půdu pod nohama.
Storm in the eyes.

Lubomír Tomik

my ship has the most torn sails
                       rigging
                    grabbed anchor
            wanders
        the ocean
     no one
   her
  No
                   manages

the rudder itself would want You to the northeast,
it's so simple,
be,
what
You
everyone wants to have,
what we really want?

yet, in the end,
when all that's left is the open ocean and you can't offer anything,
only the emptiness of the wounds remains,
Beauty plot,
silence of the mornings

finally,
in the end, each of us is just a wandering ship
with torn sails in and in the storm, we seek salvation,

in Her, we are looking for the Island,
we are looking for solid ground under our feet. 

,,Malá Lesní Vernisáž“, 29.5.2021 , sobota.

Jsme zváni. Jedeme tři, Lenka Karhanová / pseud. Magdalena Verneová /, zahraniční host a jedu i jako paparazzi, abych se zde , na svých stránkách, mohl podělit i s fotografiemi o jistě zajímavé chvíle …. bude to skutečné – ,,Na cestě “ !