Pokud jde o onu noc bitvy. As for that night of battle.

Pokud jde o onu noc bitvy.

Lubomír Tomik

Pokud jde o onu noc bitvy,
oči slzely a pálily,
nebyl to příliš vyrovnaný boj,
jakou má šanci Slunce o Polární Noci ?

Z jarního tání se vynořily věže Port Royal,
pirátský Babylon se zaradoval
a v něm 
sněm
krásek
jen,
 rozhodl:

Zazpíváme tu píseň o životě,
o zkrvaveném fláku masa u levého okraje cesty,
o naději

Pokud jde o onu noc bitvy:
Smrt : 1, Život : 0,
ale co,

 teprve je přece poločas,
s líčením Tvých krás,

kdo by o život po životě stál,
když mám Tebe, dívko ?
Snad ?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

As for that night of battle.

Lubomír Tomik

As for that night of battle,
eyes watered and burned,
it was not a very balanced fight,
what is the chance of the Sun on Polar Night?

The Port Royal towers emerged from the spring thaw,
the pirate Babylon rejoiced
and in it
assembly
Beauties
just,
decided:

We sing that song about life,
about a bloodied piece of meat at the left edge of the road,
about hope

As for that night of battle:
Death: 1, Life: 0,
but what,

it’s halfway,
with a description of Your beauties,

who would care for life after life,
when I have you, Girl?

Maybe?

Hawksmoor v Opavě.

Když mi dnes D.O. laskavě poslala fotografii :

…první reakce byla – Co dělal Hawksmoor v Opavě ? – Nicholas Hawksmoor – Wikipedia . Hloupé, vím, nemohl jsem se prvnímu dojmu ubránit, když jsem naposled viděl kresbu Christ Church ve Spitalfields v ,,From hell “ od Alana Moora a Eddieho Campbela , byla černobílá, překvapily mne obrysy, věž.

Christ Church, Spitalfields – Wikipedia

V době zahájení stavby byl Hawksmoore už dávno po smrti. Autorem projektu Červeného kostela byl architekt Ferdinand Hickel.

Děkuji D.O. za poskytnuté fotografie.

Secret keys to the tombs of time. Tajné klíče od hrobek času.

Secret keys to the tombs of time.

Lubomír Tomik

Are You real ?

I want You Stars and Everything
climb the highest mountain,

to throw away thoughts of You like an avalanche
throw away memories of the water surface

are You real ?

are you life on Mars?
are you the Secret key to the tomb of time?

I want You Stars and nothing more,
I have failed upon you like
Indianopolis at the fortune of a Japanese torpedo 

You are real

how do stories come about?
She is alive
how do myths arise?
She hides them
            with his gaze,
in the heart of heaven
in the tombs of time,
Girl

and a swarm of meteors heads into the atmosphere with a terrible roar,
to burn in it,
Like me in You,.... just ... suddenly You see they're not meteors,

instead, it's a million red rumbling alarm clocks showing midnight,
when it burns down, seconds fall to the ground,
that we lost
maybe someone will find them
they warm him up.


instead they are a million midnight kisses burning in the sky,
leaving smudges behind,
on azure blue

Are You real ?
Tajné klíče od hrobek času.

Lubomír Tomik

Jsi skutečná ?

chci Tebe hvězdy a všechno,
vystoupat na nejvyšší horu,

shodit ze sebe myšlenky na Tebe jako lavinu
shodit ze sebe vzpomínky na vodní hladinu

jsi skutečná ?

jsi život na Marsu ?
jsi tajný klíč od hrobky času ?

chci Tebe hvězdy a nic víc,
ztroskotal jsem na Tobě jako
Indianopolis na štěstí japonského torpédometčíka

jsi skutečná

jak vznikají příběhy ?
Ona je žije
jak vznikají mýty ?
Ona je skryje
            svým pohledem,
v srdci nebes,
v hrobkách času,
Dívka

mraky letí a jen chci být Tvůj svět,
mraky letí jako hodiny

a se strašlivými hukotem míří do atmosféry roj meteorů,
aby v ní shořel,
stejně jako já v Tobě, jen... najednou vidíš , že to nejsou meteory,

místo nich je to milion červených drnčících budíků ukazujících půlnoc,
až shoří, k zemi se snesou vteřiny,
které jsme ztratily,
možná je někdo najde,
zahřejí ho.

místo nich je to milion polibků hořících na nebi,
nechávajíce za sebou šmouhy,
na blankytné modři

Jsi skutečná ?