And For You….IF.

Výklopník v roce 1939 Výklopník – Wikipedie (wikipedia.org)

Lyrics: Kdyby. If. Kdyby if. If,kdyby. – Midian Poet a dnes ráno ještě nic neexistovalo…tohle je kouzlo pro Tebe. Nesnesu to ticho… to mlčení…musel jsem si s Tebou udělat vyjížďku.

Čteno, nahráno, nafoceno, natočeno, sestříháno, upraveno 23.5.21…mít Výklopník na chvíli jen pro Tebe…k nezaplacení.
Děkuji za vstřícnost p. Zdeňku Fojtíkovi z http://www.vyklopnik.er.cz/ v Sudoměřicích.

Návrat k upřímnosti na Rochusu.

Natočeno, nafoceno, čteno 20.5.21 přímo na místě,

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kaple_svat%C3%A9ho_Rocha_(Uhersk%C3%A9_Hradi%C5%A1t%C4%9B)

…od té doby prší .

Pořád tomu nemůžu uvěřit, že jsi pryč. I když vím, že mne umíš překvapit, už nechci být překvapený, JEDNO SLOVO, cokoli, to ticho mne žere zaživa, stejně jako v básni…a ano, právě teď bych nechal explodovat nebe, vztáhl ruce a koupal se v krvi andělů jako v dešti, nahý pod šarlatovou oblohou, udělal bych cokoli, abych TEĎ věděl, COKOLI.

Lyrcis to video : Návrat k upřímnosti. Return to sincerity. – Midian Poet