Problém s fosiliemi žiraf.

Problém s fosíííliemi žiraf.

Lubomír Tomik

Problém s fosíííliemi žiraf byl...ještě jednou.....
Chtěl jsem původně psát o Tobě, jaké překvapení, v dnešním podivném dni který nekončí, dějí se zvláštní věci a kortikoidy injekčně do zraněného kolena, neustále na Tebe narážím, na naše číslo, jak dlouho mi to bez Tebe vydrželo ? Den, dva ? Čtyři měsíce ? Celý náš život na něco čekáme, -Njn- řekla by jsi.
Narazil jsem na článek o zkamenělinách žirafích.

Problém s liliemi žiraf byl ten, že žirafy sežraly úplně všechny květy, odfrkly si a odcupitaly , v závanu horkého větru,
vanoucího z pouště, v dálce ohnuly krky do nemožných úhlů a byly celé....problémové a málem si je ukroutily, jak se divily.
-Fosííílie žiraf, kde jsou , všechny ty zkamenělé krky ?-

Évoluce...no ta aby se necpala všude.

Spontánní telepatie. Spontaneous telepathy.

Spontánní telepatie.

Lubomír Tomik

Když začaly vteřiny opadávat,
všechno bylo jako včera,

Chvíle strávené s Tebou,
jsem u sebe nosil po kapsách

Najednou byly prázdné, děravé, promočené,
nevím kde jsem Tě ztratil,

přiložil jsem si prsty ke spánkům,
zavřel oči a myslel na Tebe,

už jsem vklouzl do Hermových opánků,
když vtom

zazvonil telefon,  jedno z trojčíslí bylo 666,
chtěl jsem Ti toho tolik říct,
ozvalo se- Dobrý den, chcete rychlejší Internet ?-

Raději bych slyšel Tvůj hlas,
než internet běžící galaktickou rychlostí,
raději bych byl jezdec na rázové vlně,
raději bych cokoli a teď už je pozdě.

Je pozdě
je pozdě
je pozdě

to je má manta.

Promiň, chtěl jsem říct -Mantra.-

Zůstala mi spontánní telepatie a tak přikládám prsty na spánky,
dřív, než tam přiložím revolver.
Spontaneous telepathy.

Lubomír Tomik

When the seconds began to wane,
everything was like yesterday,

Moments spent with You,
I carried it in my pockets

Suddenly they were empty, leaky, soaked,
i don't know where i lost You

I put my fingers to my temples,
 closed  eyes and thought of You,

I've already slipped into Herm's shoes,
when

the phone rang, the number one of the  numbers was 666,
I wanted to tell You so much,
someone said- Do you want faster Internet? -

I'd rather hear Your voice,
than the Internet at galactic speeds,
I'd rather be a shockwave rider,
I'd rather have anything and now it's too late.

It's late
it's late
it's late

that's my manta.

Sorry, I meant -Mantra.-

I have spontaneous telepathy left, so I put my fingers on my temples,
before I put the revolver in there. 

Audio verze ,,Večeře u Minského a jiných básní “ komplet.

Audio verze nahraná letos ve Studio Shaark…konečně vše seřazeno tak jako na papíře,…hrubý mix, Pan Zvukař Pavel Hlavica mi pomohl s přidáním zvukových efektů do některých básní a zvýraznil jejich vyznění….úžasná je Lulu, s harmonikou…
Obě strany obálky

Sax ve dvou realitách.

Nejdřív v jedné :

Sax, v sobotu, ve Bzenci-

a dnes, při čtení ,, The Courtyard “ Alana Moora

,,V brooklynském Rudém Háku žije ve zchátralém činžáku Aldo Sax, agent FBI pracující inkognito na zdánlivě nesouvisejících případech brutálních vražd. Vyznačují se obdobným způsobem provedení, ovšem jejich pachatele zdánlivě nic nespojuje. Právě proto je na ně nasazen Sax, autor podivuhodné teorie anomálií. „

Klasická náhoda.

A v Praze se nezbedné dítě vydalo…