V dáli, při ústí proudů. In the distance, at the mouth of streams.

V dáli, při ústí proudů.

Lubomír Tomik

Otevři moře, má sněhová vločko a svrhni mne do něj,
ať vyčkám všeho,
spoutala jsi mne,

Miluj mne v roce, který není nikomu znám

Otevři oblohu, má sněhová vločko a svrhni mne do ní,
ať se naučím nečekat,
spoutala jsi mne,

Miluj mne v roce, který není nikomu znám

Otevři náruč a svrhni mne do ní má sněhová vločko,
ať Tě obejmu,
spoutala jsi mne

v zátočinách, při ústí olivových proudů,
v dálce jsi,
v dálce,
jsem pořád bez Tebe,
sním o Tvém objetí,
všechny sněhové vločky tají.
Photo by Alexey Kljatov, freshly fallen snowflakes ,resting on wool.

In the distance, at the mouth of streams.

Lubomír Tomik

Open the sea, my snowflake and throw me into it,
let me wait for everything,
You handcuffed me

Love me in a year unknown to no one

Open the sky, my snowflake, and cast me into it,
let me learn not to wait,
You handcuffed me

Love me in a year unknown to no one

Open your arms, my snowflake and throw me into her,
let me hug you,
You handcuffed me

in bays, at the mouths of olive streams,
in the distance You are
in the distance,
I'm still without You,
I dream of Your embrace,
all snowflakes melt. 

I'm still without YOU. 

Photo by Alexey Kljatov, freshly fallen snowflake ,resting on wool.
V dáli, při ústí proudů.

Lubomír Tomik

Otevři moře, má sněhová vločko a svrhni mne do něj,
ať vyčkám všeho,
spoutala jsi mne,

Miluj mne v roce, který není nikomu znám

Otevři oblohu, má sněhová vločko a svrhni mne do ní,
ať se naučím nečekat,
spoutala jsi mne,

Miluj mne v roce, který není nikomu znám

Otevři náruč a svrhni mne do ní má sněhová vločko,
ať Tě obejmu,
spoutala jsi mne

v zátočinách, při ústí olivových proudů,
v dálce jsi,
v dálce,
jsem pořád bez Tebe.