Závojem Noci. / Video / Veil of the Night. / Video /

První video, které zveřejňuji tady dříve než na YouTube, zajímavé, šel jsem přímo sem a začal nahrávat klip, který jsem právě vytvořil, na WordPress, pak mne napadlo…zpomal, nejdřív na YouTube…, ale proč, pořád zkoušet něco nového, tady je dnešní mé setkání s Tebou…protože jsi byla se mnou, byla jsi tam ,čteno je to přímo na okraji antického mramoru…u náhrobku, který je takovým středem celého hřbitova.

,,Na židovském hřbitově, který se nachází východně od náměstí, jsou umístěny cenné náhrobky barokního a klasicistního stylu. Nejstarší náhrobky pocházejí z počátku 17. století. Jedná se o deskové náhrobní kameny zapuštěné kolmo do země – stély, část z nich je završena půlkruhovými nástavci zdobenými reliéfními motivy (květy a květinové koše, rozety). Nejstarší stély na bzeneckém hřbitově jsou z pískovce, tyto se ale zachovaly jen zčásti. Z přelomu století pocházejí náhrobky ze žuly nebo mramoru. Dalším druhem náhrobku jsou tzv. tumby, sestavené zpravidla z několika kamenných desek, které připomínají svým tvarem antický sarkofág. Od poloviny 19. století se tvary židovských náhrobků přizpůsobovaly běžným typům náhrobních kamenů známých z křesťanských hřbitovů. Nápisy na náhrobcích bývaly do 19. století hebrejské, později se začaly objevovat dvojjazyčné hebrejsko-německé a po nich hebrejsko-české. Na posledním řádku se zpravidla objevuje pět písmen TNCBH, které představují náhrobní formuli Ať je jeho (její) duše zahrnuta do svazku živých. Podle židovských tradic se nesměly hroby narušovat, proto se na staré hroby vozila vrstva zeminy a zemřelí byli pohřbíváni o něco výš, nad původními hroby. V průběhu staletí se tak mohlo navršit na některých hřbitovech i více vrstev najednou s hustě nahromaděnými náhrobky.

Před židovským hřbitovem ve Bzenci byla ve druhé polovině minulého století postavena obřadní síň, opravena byla v roce 1985.“ Zdroj : Wikipedia

lyrics : Závojem Noci. /pro Tebe/ – Midian Poet

Pávě tam :


For You…. and this article is also for Jaskiers and all of you, you know, Yassy, that’s right, YOU and of YOU know.


Audio ,,Harems trick“

,,Harems trick“ readed for You in Bzenec Bzenec – Wikipedie (wikipedia.org) today,on the castle ,

lyrics : Harem tricks. Harémové triky. – Midian Poet

…zámek byl uzavřen, park otevřen,
Představivost, fantazie.
..a čteno nedaleko od Bzenecká lípa – Wikipedie (wikipedia.org)

„Podle záznamu z r. 1771 byla tato lípa již v roce 1604 na 500 let stará.“

Připadá mi, že stejně tak dlouho Tě znám.

Až snad někdy půjdeš sem, na mou stránku, snad se Ti to bude líbit, je to jen pro Tebe.

Je to jen…příběh.

Audioverze Tebe.

Od rána příprava zvukových efektů pro audio verzi sbírky mých básní pro Tebe…tohle je ulice v Instanbulu, pravděpodobně bude použita jako zvukový podkres pro :

There is a world.

Lubomír Tomik

there is a world
in which WE hold hands,
 go down the street
and on nothing
it doesn't matter anymore